Beheersorganisatie servers en serverplatforms

Uit NORA Online
ISOR:Beheerorganisatie servers en serverplatforms
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 5 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Serverplatform is vervangen door versie 2.1 van 25 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een doelgerichte bundeling van kennis en vaardigheden tussen personen met taken, verantwoordlijkheden en bevoegdheden voor de beheersing van de serverplatformomgevingen.

Objectoelichting

Voor het adequaat beheersen en beheren van servers en serverplatforms zou een beheersorganisatiestructuur moeten zijn vastgesteld, waarin de verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen met toereikende bevoegdheden zijn uitgedrukt en op het juiste niveau zijn gepositioneerd.


Criterium

Binnen de beheerorganisatie is een beveiligingsfunctionaris benoemd die de organisatie ondersteunt in de vorm van het bewaken van beveiligingsbeleid en die inzicht verschaft in de inrichting van de servers en het serverplatform.

Doelstelling

Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van servers en serverplatforms.

Risico

De beheersorganisatie is niet effectief ingericht waardoor servers en serverplatforms onvoldoende zijn beveiligd.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SVP_C.06.01 Beveiligingsfunctionaris

De beveiligingsfunctionaris zorgt onder andere voor:

  • de actualisatie van beveiligingsbeleid voor servers en besturingssystemen;
  • de afstemming van het beveiligingsbeleid in de afgesloten overeenkomsten met onder andere de ketenpartijen;
  • de evaluatie van de effectiviteit van de beveiliging van de ontwikkelde systemen;
  • de evaluatie van de beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de bestaande risico’s;
  • de bespreking van beveiligingsissues met ketenpartijen;
  • het verschaffen van inzicht in de afhankelijkheden tussen servers binnen de infrastructuur.
SVP_C.06.02 Beveiligingsbeleid

Het beveiligingsbeleid geeft onder andere inzicht in:

  • inrichtings-, onderhouds- en beheervoorschriften (procedureel en technisch);
  • specifieke beveiligings- en architectuurvoorschriften;
  • afhankelijkheden tussen servers binnen de infrastructuur.