Beleid en procedures informatietransport

Uit NORA Online
ISOR:Beleid en procedures informatietransport
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

De waarborging van de bescherming van informatie in netwerken, door inzet van beheerprocedures voor informatietransport en het hanteren van procedures voor het bewaking van netwerken.

Toelichting

De ISO 27002 2017: 14.2.1 formuleert ‘Beveiligd ontwikkelen’ als een eis voor het opbouwen van een beveiligde dienstverlening, architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen., software en beveiligd systeem. Dit object richt zich op inrichtings- en onderhoudsaspecten van communicatievoorzieningen. In het te formuleren beleid worden onder andere standaarden en procedures beschreven voor het beveiligd inrichten en onderhouden van communicatievoorzieningen.


Criterium

Ter bescherming van het informatietransport, dat via allerlei soorten communicatiefaciliteiten verloopt, behoren formele beleidsregels, procedures en beheersmaatregelen voor transport van kracht te zijn.

Doelstelling

Het beheersen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen van informatie tijdens transport in netwerken.

Risico

Onvoldoende mogelijkheden om sturing te geven aan informatietransport en sturing te geven aan inconsistenties in het uitvoeren van procedures en beheersmaatregelen over informatietransport.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 13.2.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_B.01.01 Beleidsregels

Het beleid of de richtlijnen omschrijven het aanvaardbaar gebruik van communicatiefaciliteiten.

CVZ_B.01.02 Beleidsregels

Het beleid of de richtlijnen omschrijven het toepassen van cryptografie voor de bescherming van de vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen, integriteit en authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. van informatie.

CVZ_B.01.03 Beleidsregels

Het beleid of de richtlijnen omschrijven welk type verkeer niet over draadloze netwerken verstuurd mag worden.

CVZ_B.01.04 Procedures

De procedures beschrijven het beveiligen van informatie tegen onderscheppen, kopiëren, wijzigen, foutieve routering en vernietiging.

CVZ_B.01.05 Procedures

De procedures beschrijven het opsporen van en beschermen tegen malware die kan worden overgebracht met elektronische communicatie (zie paragraaf 12.2.1 van de ISO 27002 2017).

CVZ_B.01.06 Procedures

De procedures beschrijven het beschermen van als bijlage gecommuniceerde gevoelige informatie.

CVZ_B.01.07 Beheersmaatregelen

E-mailberichten worden met vastgelegde procedures en richtlijnen veilig en geautomatiseerd doorgestuurd.