Beleid en procedures voor informatietransport

Uit NORA Online
ISOR:Beleid en procedures informatietransport
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 9 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Communicatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft resultaten van een besluitvorming over en een vastgelegde manier van handelen voor de waarborging van de informatiebeveiliging in netwerken.

Objecttoelichting

De ISO 27002 2017: 14.2.1 formuleert ‘Beveiligd ontwikkelen’ als een eis voor het opbouwen van een beveiligde dienstverlening, architectuur, software en beveiligd systeem. Dit object richt zich op inrichtings- en onderhoudsaspecten van communicatievoorzieningen. In het te formuleren beleid worden onder andere standaarden en procedures beschreven voor het beveiligd inrichten en onderhouden van communicatievoorzieningen.


Criterium

Ter bescherming van het informatietransport, dat via allerlei soorten communicatiefaciliteiten verloopt, behoren formele beleidsregels, procedures en beheersmaatregelen voor transport van kracht te zijn.

Doelstelling

Het beheersen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie tijdens transport in netwerken.

Risico

Onvoldoende mogelijkheden om sturing te geven aan informatietransport en sturing te geven aan inconsistenties in het uitvoeren van procedures en beheersmaatregelen over informatietransport.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 13.2.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_B.01.01 Beleidsregels

Het beleid of de richtlijnen omschrijven het aanvaardbaar gebruik van communicatiefaciliteiten.

CVZ_B.01.02 Beleidsregels

Het beleid of de richtlijnen omschrijven het toepassen van cryptografie voor de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en authenticiteit van informatie.

CVZ_B.01.03 Beleidsregels

Het beleid of de richtlijnen omschrijven welk type verkeer niet over draadloze netwerken verstuurd mag worden.

CVZ_B.01.04 Procedures

De procedures beschrijven het beveiligen van informatie tegen onderscheppen, kopiëren, wijzigen, foutieve routering en vernietiging.

CVZ_B.01.05 Procedures

De procedures beschrijven het opsporen van en beschermen tegen malware die kan worden overgebracht met elektronische communicatie (zie paragraaf 12.2.1 van de ISO 27002 2017).

CVZ_B.01.06 Procedures

De procedures beschrijven het beschermen van als bijlage gecommuniceerde gevoelige informatie.

CVZ_B.01.07 Beheersmaatregelen

E-mailberichten worden met vastgelegde procedures en richtlijnen veilig en geautomatiseerd doorgestuurd.