Beveiligde inlogprocedure

Uit NORA Online
ISOR:Beveiligde inlogprocedure
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

De inlogprocedure is gerelateerd aan de aspecten aanmelden en procedure.

  1. Aanmelden (inloggen) behelst het leggen van een verbinding via authenticatiemiddelen.
  2. De procedure is de samenhangende beschrijving van welke activiteiten moeten plaatsvinden.

Toelichting

De toegang tot systemen en toepassingen wordt beheerst met beveiligde inlogprocedures. Daarbij dient de geclaimde identiteit op passende wijze en met een geschikte techniek te worden vastgesteld. De procedure om in te loggen, wordt zo ontworpen, dat de kans op onbevoegde toegang minimaal is.


Criterium

Indien het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, behoort toegang tot (communicatie)systemen en toepassingen te worden beheerst door een beveiligde inlogprocedure.

Doelstelling

Onbevoegde toegang tot (communicatie)systemen en toepassingen voorkomen.

Risico

Misbruik en verlies van gevoelige gegevens en beïnvloeding van beschikbaarheid van (communicatie)systemen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 9.4.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_U.02.01 Inlogprocedure

Voor het verlenen van toegang tot het netwerk aan externe leveranciers wordt vooraf een risicoafweging gemaakt. De risicoafweging bepaalt onder welke voorwaarden de leveranciers toegang krijgen. Uit een registratie blijkt hoe de rechten zijn toegekend.

CVZ_U.02.02 Inlogprocedure

Als vanuit een onvertrouwde zone toegang wordt verleend naar een vertrouwde zone, gebeurt dit alleen op basis van minimaal two-factor authenticatie.

CVZ_U.02.03 Inlogprocedure

Toegang tot netwerken is beperkt tot geautoriseerde gebruikers (en geautoriseerde applicaties). Drie gebieden waarvoor expliciete inlogmechanismen worden toegepast, zijn:

  1. Remote login

Voor gebruikers die van buiten inloggen op de door de organisatie beheerde bedrijfsnetwerken.

  1. Versterkte authenticatie

Voor toepassingen waarbij de ‘standaard’-authenticatie van gebruikers (en applicaties) kan worden gecompromitteerd.

  1. Single Sign-On

Voor situaties waarbij netwerken worden geacht authenticatie-checks uit te voeren voor verschillende toepassingen.