Elektronische berichten

Uit NORA Online
ISOR:Elektronische berichten
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Beveiliging van elektronisch berichtenverkeer, omvat e-mail, web-verkeer, schatsessies en ‘streaming’ van audio en video. Maatregelen ter bescherming van het berichtenverkeer betreft:

 • correcte adressering;
 • geautoriseerde toegang;
 • integer datatransport;
 • toereikend zijn van de beschikbaarheid;
 • voldoen aan (wettelijke) bepalingen voor elektronische handtekening en onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen..


Criterium

InformatieBetekenisvolle gegevens. die is opgenomen in elektronische berichten, behoort passend te zijn beschermd.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 13.2.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CommVZ_U.07.1 passend

Voor de beveiliging van elektronische berichten gelden de vastgestelde standaarden tegen phishing en afluisteren van de Pas-Toe-of-Leg-Uit lijst van het Forum Standaardisatie.

CommVZ_U.07.2 passend

Voor veilige berichtenuitwisseling met basisregistraties wordt conform de Pas-Toe-of-Leg-Uit lijst, gebruik gemaakt van de actuele versie van Digikoppeling.

CommVZ_U.07.3 passend

Bij web- en mailverkeer van gevoelige gegevens wordt gebruik gemaakt van PKI-Overheid certificaten. Gevoelige gegevens zijn o.a. digitale documenten binnen de overheid waar gebruikers rechten aan kunnen ontlenen.

CommVZ_U.07.4 passend

Voor het garanderen van de zekerheid van elektronische berichten wordt gebruik gemaakt van de AdES Baseline Profile standaard of de ETSI TS 102 176-1 en relevante standaarden uit de Pas-Toe-of-Leg-Uit lijst van het Forum Standaardisatie).

CommVZ_U.07.5 passend

Voor de beveiliging van elektronische berichtenverkeer worden passende maatregelen getroffen, zoals:

 • berichten beschermen tegen onbevoegde toegang, wijziging of weigering van dienstverlening in overeenstemming met het classificatieschema van de organisatie;
 • correcte adressering en transport van het bericht waarborgen;
 • herstelbaarheid van onderbroken communicatie en beschikbaarheid van de dienst;
 • wettelijke bepalingen zoals eisen voor elektronische handtekeningen;
 • toestemming verkrijgen van het verantwoordelijk management en gegevenseigenaren, voorafgaand aan het gebruiken van externe openbare diensten zoals instant messaging, sociale netwerken of delen van bestanden;
 • 2-factor authenticatie voor toegang vanuit openbaar toegankelijke netwerken.