Elektronische berichten

Uit NORA Online
ISOR:Elektronische berichten
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

De beveiliging van het elektronisch berichtenverkeer, bijvoorbeeld e-mail, web-verkeer, chatsessies en ‘streaming’ van audio en video. Beveiliging omvat maatregelen voor de bescherming van het berichtenverkeer zoals geautoriseerde toegang, correcte adressering en integer datatransport, beschikbaarheid en (wettelijke) bepalingen voor elektronische handtekening en onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen..

Toelichting

Beveiliging van elektronisch berichtenverkeer omvat e-mail, web-verkeer, chatsessies en ‘streaming’ van audio en video. Maatregelen ter bescherming van het berichtenverkeer betreffen:

 • een correcte adressering;
 • een geautoriseerde toegang;
 • een integer datatransport;
 • het toereikend zijn van de beschikbaarheid;
 • het voldoen aan (wettelijke) bepalingen voor de elektronische handtekening en onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen..


Criterium

InformatieBetekenisvolle gegevens. die is opgenomen in elektronische berichten behoort passend te zijn beschermd.

Doelstelling

Elektronisch berichtenverkeer blijft beschikbaar, integer en vertrouwelijk.

Risico

Aantasting van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen van informatie in elektronisch berichtenverkeer.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 13.2.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_U.07.01 Passend

Voor de beveiliging van elektronische berichten gelden de vastgestelde standaarden tegen phishing en afluisteren van de ‘pas- toe-of-leg-uit’- lijst van het Forum Standaardisatie.

CVZ_U.07.02 Passend

Voor veilige berichtenuitwisseling met basisregistraties wordt, conform de ‘pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie, gebruik gemaakt van de actuele versie van Digikoppeling.

CVZ_U.07.03 Passend

Bij web- en mailverkeer van gevoelige gegevens wordt gebruik gemaakt van Public Key Infrastructure (PKI)-Overheid-certificaten. Gevoelige gegevens zijn onder andere digitale documenten binnen de overheid waar gebruikers rechten aan kunnen ontlenen.

CVZ_U.07.04 Passend

Om zekerheid te bieden over de integriteit van het elektronische bericht, wordt voor elektronische handtekeningen gebruik gemaakt van de Advanced Electronic Signatures (AdES) Baseline Profile standaard of de European Telecommunications Standards Institute (ETSI) TS 102 176-1 (en relevante standaarden uit de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie).

CVZ_U.07.05 Passend

Voor de beveiliging van het elektronische berichtenverkeer worden passende maatregelen getroffen, zoals:

 • de berichten te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijziging of weigering van dienstverlening met het classificatieschema van de organisatie;
 • een correcte adressering en het transport van het bericht waarborgen;
 • de herstelbaarheid van onderbroken communicatie en de beschikbaarheid van de dienst;
 • de wettelijke bepalingen zoals eisen voor elektronische handtekeningen;
 • het toestemming verkrijgen van het verantwoordelijke management en de gegevenseigenaren, voorafgaand aan het gebruiken van externe openbare diensten zoals instant messaging, sociale netwerken of het delen van bestanden;
 • de 2-factorauthenticatie voor de toegang vanuit de openbaar toegankelijke netwerken.