Richtlijn evaluatie ontwikkelactiviteiten

Uit NORA Online
ISOR:Evaluatie richtlijnen servers en besturingssystemen
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 5 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Serverplatform is vervangen door versie 2.1 van 25 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft systematisch ontwikkelde aanbevelingen voor het achteraf beoordelen van ontwikkelactiviteiten.

Objecttoelichting

Binnen de infrastructuur bevinden zich verschillende servers en besturingssystemen die het fundament vormen voor applicaties. Deze servers en besturingssystemen moeten daarom continu worden onderhouden, gehardend en op een veilige wijze geconfigureerd. Het is van groot belang dat deze servers en besturingssystemen vanwege risicomanagement, periodiek geëvalueerd worden. De evaluatie-activiteiten dienen ondersteund te worden met evaluatierichtlijnen, procedures en instructies. Anders bestaat het risico dat de resultaten van deze controle-activiteiten niet voldoen aan de verwachte eisen. De beheerorganisatiestructuur geeft de samenhang van de ingerichte processen weer.


Criterium

Richtlijnen behoren te worden vastgesteld om de implementatie en beveiliging van servers en besturingssystemen te controleren waarbij de bevindingen tijdig aan het management worden gerapporteerd.

Doelstelling

Het adequaat controle-activiteiten en rapportages opstellen gericht op de implementatie en beveiliging van servers en besturingssystemen.

Risico

De resultaten van de controle-activiteiten voldoen niet aan de verwachte eisen. Het management stuurt niet op afwijkingen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27002 2017 10.10.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SVP_C.01.01 Richtlijnen

De organisatie beschikt over richtlijnen voor het beoordelen van de technische omgeving van servers en besturingssystemen.

SVP_C.01.02 Richtlijnen

De organisatie beschikt over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle-activiteiten.

SVP_C.01.03 Richtlijnen

De organisatie beschikt over richtlijnen voor het uitvoeren van registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie.

SVP_C.01.04 Richtlijnen

De organisatie heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van controle-functionarissen vastgelegd.