Evalueren netwerkbeveiliging

Uit NORA Online
ISOR:Evalueren netwerkbeveiliging
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Communicatievoorzieningen
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Binnen de infrastructuur bevinden zich diverse netwerkvoorzieningen en welke het fundament vormen voor de gegevensuitwisseling. Het is noodzakelijk om regelmatig te toetsen of de robuustheid van de beveiliging van de netwerkvoorzieningen voldoet aan de gestelde eisen. Het accent ligt hier op de vraag of sterkte van de beveiliging voldoet aan de actuele eisen. Periodiek dienen zowel de organisatorische als de technische aspecten van beveiligingsmaatregelen beoordeeld te worden en welke vervolgens worden gerapporteerd aan het verantwoordelijke management.


Criterium

De robuustheid van de beveiligingsmaatregelen en de naleving van het netwerkbeveiligingsbeleid behoren periodiek getest en aangetoond te worden.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 18.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
CommVZ_C.03.1robuustheidDe teststrategie voor netwerkbeveiliging is vastgelegd, geactualiseerd en bevat tenminste de volgende onderzoekselementen:
  • robuustheid van het ontwerp, op basis van principes als “defence in depth” en “inbraak betekent geen doorbraak”;
  • sterkte van IAA mechanismen en de relevantie van uitgegeven rechten;
  • juiste implementatie van beleidsregels voor netwerkbeveiliging;
  • verificatie van de hardening van netwerkcomponenten;
  • verificatie van de auditlog oplossing;
  • bruikbaarheid en functionele doelmatigheid van beveiligingsmaatregelen;
  • informatie over gebeurtenissen en incidenten, gerapporteerd door service personeel en eindgebruikers.
De teststrategie voor netwerkbeveiliging is vastgelegd en geactualiseerd