Evalueren robuustheid netwerkbeveiliging

Uit NORA Online
ISOR:Evalueren netwerkbeveiliging
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 9 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Communicatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een beoordeling van de relatieve sterkte (resilience) van beveiligingsfuncties in communicatievoorzieningen.

Objecttoelichting

Binnen de infrastructuur bevinden zich diverse netwerkvoorzieningen die het fundament vormen voor de gegevensuitwisseling. Het is noodzakelijk om regelmatig te toetsen of de robuustheid van de beveiliging van de netwerkvoorzieningen voldoet aan de gestelde eisen. Het accent ligt hier op de vraag of de sterkte van de beveiliging voldoet aan de actuele eisen. Periodiek dienen zowel de organisatorische als de technische aspecten van beveiligingsmaatregelen beoordeeld te worden, die vervolgens worden gerapporteerd aan het verantwoordelijke management.


Criterium

De robuustheid van de beveiligingsmaatregelen en de naleving van het netwerkbeveiligingsbeleid behoren periodiek getest en aangetoond te worden.

Doelstelling

Het vaststellen of de beveiliging van het complete netwerk nog in balans is met de dreigingen.

Risico

Afwijkingen op de benodigde robuustheid van de beveiligingsmaatregelen worden niet gesignaleerd. De robuustheid is niet in evenwicht met de risico’s/dreigingen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_C.03.01 Robuustheid

De teststrategie voor netwerkbeveiliging is vastgelegd en geactualiseerd en bevat tenminste de volgende onderzoekselementen:

  • de robuustheid van het ontwerp met principes als ‘defence in depth’ en ‘inbraak betekent geen doorbraak’;
  • de sterkte van Identificatie-, Authenticatie en Autorisatie (IAA)-mechanismen en de relevantie van uitgegeven rechten;
  • de juiste implementatie van de beleidsregels voor netwerkbeveiliging;
  • de verificatie van de hardening van netwerkcomponenten;
  • de verificatie van de auditlogoplossing;
  • de bruikbaarheid en functionele doelmatigheid van beveiligingsmaatregelen;
  • informatie over gebeurtenissen en incidenten, gerapporteerd door servicepersoneel en eindgebruikers.