Functiescheiding

Uit NORA Online
ISOR:Functiescheiding
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Een middel om taken en activiteiten binnen bepaalde grenzen te laten uitvoeren, zodat functionarissen op basis van rechten/bevoegdheden niet de gehele procescyclus kunnen beïnvloeden.

Toelichting

In het autorisatieproces gaat het om zowel taken van verschillende typen eindgebruikers en beheerders. Het toegangsbeleid dient regels en voorschriften te geven voor de organisatorische en technische inrichting van de toegang tot ICT-voorzieningen, zoals applicatie (gebruikers) en ICT-componenten (beheerders).

Het toegangsvoorzieningsbeleid beschrijft onder andere de manier waarop de organisatie omgaat met identiteit- en toegangsbeheer. De nodige eisen worden gesteld aan functiescheiding om een effectief en consistent gebruikersbeheer, identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen., authenticatie en toegangscontrolemechanismen voor heel de organisatie te waarborgen.


Criterium

Conflicterende taken en verantwoordelijkheden behoren te worden gescheiden om de kans op onbevoegd of onbedoeld wijzigingen of misbruik van de bedrijfsmiddelen van de organisatie te verminderen.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat:
  • gelegenheid voor onbevoegde of onbedoelde wijziging of misbruik van bedrijfsmiddelen van de organisatie wordt verminderd;
  • niemand een gehele procescyclus kan beïnvloeden.

Risico

Het ontbreken van een adequate implementatie van functiescheiding kan leiden tot een verhoogde kans op fraude of misbruik van bedrijfsmiddelen bij kritische of fraudegevoelige taken. Het verstrekken van onnodige toegang vergroot het risico dat informatie opzettelijk of onopzettelijk wordt gebruikt, gewijzigd of vernietigd.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 6.1.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TVZ_U.07.01 Gescheiden

Op basis van risicoafweging wordt bepaald waar en op welke wijze functiescheiding wordt toegepast en welke toegangsrechten worden gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.

TVZ_U.07.02 Gescheiden

Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld conform gewenste functiescheidingen.

TVZ_U.07.03 Taken

Een scheiding is aangebracht tussen beheertaken en (overige) gebruikstaken.

TVZ_U.07.04 Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden voor beheer en wijziging van gegevens en bijbehorende informatiesysteemfuncties moeten eenduidig zijn toegewezen aan één specifieke (beheerders)rol.

TVZ_U.07.05 Onbedoeld

Er zijn maatregelen getroffen die onbedoelde of ongeautoriseerde toegang tot bedrijfsmiddelen waarnemen of voorkomen.