Gateway/Firewall

Uit NORA Online
ISOR:Gateway/Firewall
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Gateways en firewalls realiseren de maatregelen voor zowel Zonering als voor Filtering en zijn niet expliciet genormeerd in de ISO27002. De implementatiegids voor Gateways: ISO27033 deel 4 bevat hiervoor het principe, dat gateways en firewalls filterfuncties moeten bevatten, welke zodanig geconfigureerd zijn dat alle netwerkverkeer, zowel inkomend als uitgaand, wordt gecontroleerd en dat uitsluitend toegestaan netwerkverkeer wordt doorgelaten.


Criterium

De filterfuncties van gateways en firewalls behoren zo te zijn geconfigureerd, dat inkomend en uitgaand netwerkverkeer wordt gecontroleerd en dat daarbij in alle richtingen uitsluitend het vanuit beveiligingsbeleid toegestaan netwerkverkeer wordt doorgelaten.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27033-4 (Network security - Securing communications between networks using security gateways)

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CommVZ_U.09.1 filterfunctie

Voor elke gateway of firewall bestaat een actueel configuratiedocument, die de complete configuratie en de functionele eisen van de gateway of firewall beschrijft.

CommVZ_U.09.2 filterfunctie

De filterfunctie van gateways en firewalls is instelbaar.

CommVZ_U.09.3 filterfunctie

Gebeurtenissen worden vastgelegd in auditlogs en worden - indien aanwezig - doorgegeven aan centrale systemen zoals SIEM.

CommVZ_U.09.4 toegestaan netwerkverkeer

Uitsluitend toegestaan netwerkverkeer wordt doorgelaten.