Hardenen van servers

Uit NORA Online
ISOR:Hardenen van servers
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

De standaardconfiguratie van de meeste besturingssystemen is niet ontworpen met beveiliging als de primaire focus, in plaats daarvan zijn standaardinstellingen meer gericht op bruikbaarheid, communicatie en functionaliteit. Hardening is het proces van het uitschakelen of verwijderen van overbodige en/of niet gebruikte functies, services en accounts, waarmee de beveiliging wordt verbeterd. Ook servers behoren te worden gehardend; alle overbodige en niet gebruikte functies, services en accounts behoren van de server(s) te worden verwijderd of te worden uitgeschakeld.

Het proces van het uitschakelen of verwijderen van overbodige en/of niet gebruikte functies, services en accounts, waarmee de beveiliging wordt verbeterd.

Criterium

Voor het beveiligen van servers worden overbodige functies en ongeoorloofde toegang uitgeschakeld.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SoGP (Standard of Good Practice)

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SERV_U.09.01 functies

Servers zijn zodanig geconfigureerd dat onderstaande functies zijn verwijderd of uitgeschakeld:

 1. niet-essentiële en overbodige (redundant) services;
 2. het kunnen uitvoeren van gevoelige transacties en scripts;
 3. krachtige beheerhulpmiddelen;
 4. het “run” commando” en “commandprocessors”;
 5. de “auto-run”-functie.
SERV_U.09.02 functies

Servers zijn zodanig geconfigureerd dat gebruik van onderstaande functies wordt beperkt:

 1. communicatiediensten die inherent vatbaar zijn voor misbruik;
 2. communicatieprotocollen die gevoelig zijn voor misbruik.
SERV_U.09.03 toegang

Servers worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang doordat:

 1. onnodige of onveilige gebruikersaccounts zijn verwijderd;
 2. belangrijke beveiliging gerelateerde parameters juist zijn ingesteld;
 3. time-out faciliteiten worden gebruikt, die:
  1. automatisch na een vooraf bepaalde periode van inactiviteit sessies sluiten en een blanco scherm tonen op de beheerschermen;
  2. vereisen dat opnieuw wordt ingelogd voordat een beheerscherm zich herstelt.