Netwerk beveiligingsbeheer

Uit NORA Online
ISOR:Netwerk beveiligingsbeheer
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Communicatievoorzieningen
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Beheer en beheersing van netwerken zijn randvoorwaarden voor netwerkbeveiliging en vormen waarborgen voor de veiligheid van de informatie die via netwerken en ondersteunende informatie verwerkende faciliteiten wordt getransporteerd.


Criterium

Netwerken behoren te worden beheerd en beheerstin een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak. om informatie in systemen en toepassingen te beschermen. 

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 13

Onderliggende normen

ID Conformiteitsindicator Stelling Pagina
CommVZ_U.03.1 beheerd Voor het beheer van netwerkapparatuur zijn verantwoordelijkheden en procedures vastgesteld. Voor het beheer van netwerkapparatuur zijn verantwoordelijkheden en procedures vastgesteld
CommVZ_U.03.2 beheerd Netwerken worden geregistreerd en gemonitord conform vastgelegde procedures en richtlijnen. Netwerken worden geregistreerd en gemonitord conform vastgelegde procedures en richtlijnen
CommVZ_U.03.3 beheerd Beheeractiviteiten worden nauwgezet gecoördineerd, zowel om de dienstverlening voor de organisatie te optimaliseren als om te waarborgen dat beheersmaatregelen consistent in de hele informatie verwerkende infrastructuur worden toegepast. Beheeractiviteiten worden nauwgezet gecoördineerd
CommVZ_U.03.4 beheerd Ter bescherming tot netwerkdiensten en/of - voor zover noodzakelijk - van -toepassingen zijn voor het beperken van de toegang procedures opgesteld. Ter bescherming tot netwerkdiensten en/of -toepassingen zijn voor procedures opgesteld
CommVZ_U.03.5 beheerstin een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak. De functies van operationele netwerkbeheer en overige computerbewerkingen zijn gescheiden. De functies van operationele netwerkbeheer en overige computerbewerkingen zijn gescheiden
CommVZ_U.03.6 beheerstin een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak. Systemen worden voorafgaand aan de toegang tot het netwerk geauthentiseerd. Systemen worden voorafgaand aan de toegang tot het netwerk geauthentiseerd
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen