Netwerkbeveiligingsbeheer

Uit NORA Online
ISOR:Netwerk beveiligingsbeheer
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 9 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Communicatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een instandhoudingsproces voor beveiligingsprocedures en -mechanismen van een netwerk.

Objecttoelichting

Het beheer en de beheersing van netwerken zijn randvoorwaarden voor netwerkbeveiliging en vormen waarborgen voor de veiligheid van de informatie die via netwerken en ondersteunende informatieverwerkende faciliteiten wordt getransporteerd.


Criterium

Netwerken behoren te worden beheerd en beheerst om informatie in systemen en toepassingen te beschermen.

Doelstelling

Het bereiken van de netwerkbeveiligingsdoelen en de netwerkbeveiliging behouden in de gewenste/een bruikbare staat.

Risico

Informatie in netwerken is niet beschermd.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 13.1.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_U.03.01 Beheerd

Voor het beheer van netwerkapparatuur zijn verantwoordelijkheden en procedures vastgesteld.

CVZ_U.03.02 Beheerd

Netwerken worden geregistreerd en gemonitord conform vastgelegde procedures en richtlijnen.

CVZ_U.03.03 Beheerd

Beheeractiviteiten worden nauwgezet gecoördineerd, zowel om de dienstverlening voor de organisatie te optimaliseren als om te waarborgen dat beheersmaatregelen consistent in de hele informatieverwerkende infrastructuur worden toegepast.

CVZ_U.03.04 Beheerd

Ter bescherming tot netwerkdiensten en/of - voor zover noodzakelijk - van toepassingen zijn voor het beperken van de toegang procedures opgesteld.

CVZ_U.03.05 Beheerst

De functies van operationeel netwerkbeheer en overige computerbewerkingen zijn gescheiden.

CVZ_U.03.06 Beheerst

Systemen worden voorafgaand aan de toegang tot het netwerk geauthentiseerd.