Netwerk beveiligingsbeheer

Uit NORA Online
ISOR:Netwerk beveiligingsbeheer
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Beheer en beheersing van netwerken zijn randvoorwaarden voor netwerkbeveiliging en vormen waarborgen voor de veiligheid van de informatie die via netwerken en ondersteunende informatie verwerkende faciliteiten wordt getransporteerd.


Criterium

Netwerken behoren te worden beheerd en beheerst om informatie in systemen en toepassingen te beschermen. 

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 13

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CommVZ_U.03.1 beheerd

Voor het beheer van netwerkapparatuur zijn verantwoordelijkheden en procedures vastgesteld.

CommVZ_U.03.2 beheerd

Netwerken worden geregistreerd en gemonitord conform vastgelegde procedures en richtlijnen.

CommVZ_U.03.3 beheerd

Beheeractiviteiten worden nauwgezet gecoördineerd, zowel om de dienstverlening voor de organisatie te optimaliseren als om te waarborgen dat beheersmaatregelen consistent in de hele informatie verwerkende infrastructuur worden toegepast.

CommVZ_U.03.4 beheerd

Ter bescherming tot netwerkdiensten en/of - voor zover noodzakelijk - van -toepassingen zijn voor het beperken van de toegang procedures opgesteld.

CommVZ_U.03.5 beheerst

De functies van operationele netwerkbeheer en overige computerbewerkingen zijn gescheiden.

CommVZ_U.03.6 beheerst

Systemen worden voorafgaand aan de toegang tot het netwerk geauthentiseerd.