Netwerk security compliancy checking

Uit NORA Online
ISOR:Netwerk security compliancy checking
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

In de praktijk is het noodzakelijk gebleken, om regelmatig te toetsen of de beoogde beveiliging van de netwerkvoorzieningen nog conform het actuele beveiligingsbeleid functioneert. Het accent ligt hier op naleving van beleid. Periodiek dienen zowel de organisatorische als technische aspecten van de maatregelen - zoals: de taken en verantwoordelijkheden, de beschikbaarheid van voldoende technische middelen, etc. - beoordeeld te worden en als resultaat dient hierover een rapportage van bevindingen aan het management te worden uitgebracht.


Criterium

De naleving van een, conform het beveiligingsbeleid, veilige inrichting van netwerk(diensten), behoort periodiek gecontroleerd te worden en de resultaten behoren gerapporteerd te worden aan het verantwoordelijk management (Compliancy checks).

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 18.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CommVZ_C.02.1 periodiek

Informatiesystemen worden jaarlijks gecontroleerd op technische naleving van beveiligingsnormen en risico’s ten aanzien van de feitelijke veiligheid. Dit kan bijvoorbeeld door (geautomatiseerde) kwetsbaarhedenanalyses of penetratietesten.

CommVZ_C.02.2 inrichting

De checklist voor veilige inrichting van netwerk(diensten) is samengesteld vanuit:

  • actueel beveiligingsbeleid;
  • gerelateerde Security Operation documentatie;
  • specifieke beveiligingsarchitectuur voor netwerk en communicatie(diensten);
  • beleid voor toegang tot Security gateway services;
  • bedrijfscontinuïteitsplannen;
  • relevante beveiligingscondities voor netwerkverbindingen.
CommVZ_C.02.3 verantwoordelijk

Resultaten worden gerapporteerd aan het verantwoordelijke management.