Netwerkbeheeractiviteiten

Uit NORA Online
ISOR:Netwerkbeheer activiteit
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

De activiteiten die uitsluitend door netwerkbeheerders kunnen worden uitgevoerd op communicatievoorzieningen.

Toelichting

Netwerkbeheer is een randvoorwaarde voor informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen.. Beheeractiviteiten behoren nauwgezet te worden gecoördineerd, zowel voor een optimale dienstverlening als om te waarborgen dat de beheersmaatregelen consistent worden toegepast binnen de gehele informatieverwerkende infrastructuur.


Criterium

Netwerken behoren te worden beheerd en beheerst om informatie in systemen en toepassingen te beschermen.

Doelstelling

Het bereiken van de netwerkbeveiligingsdoelen en de netwerkbeveiliging behouden in de gewenste/een buikbare staat.

Risico

InformatieBetekenisvolle gegevens. in netwerken is niet beschermd.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 13.1.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_U.15.01 Beheerd

Netwerkbeveiligingsbeheer omvat activiteiten, methoden, procedures en gereedschappen voor administratie, onderhoud en veilig beschikbaar stellen van netwerkverbindingen. In het bijzonder geldt daarbij:

 • Administratie:
  • Het continue actualiseren van de netwerktopologie.
  • Het beheersen en ‘huishouden’ van netwerk-resources en de wijze waarop die beschikbaar zijn gesteld.
 • Beschikbaarheidsbeheer:
  • Het zorgdragen dat netwerkfaciliteiten constant beschikbaar zijn en dat het netwerk wordt gemonitord, zodat onderbrekingen zo vroeg mogelijk worden ontdekt en verholpen.
 • Incidentmanagement:
  • Het zorgdragen dat op alle incidenten en bevindingen actie wordt ondernomen, met rapportage.
 • Technische kwetsbaarhedenmanagement:
  • Het verzamelen en uitvoeren van beveiligingsupgrades, zoals het aanbrengen van patches tegen kwetsbaarheden in firmware of netwerk-Operating Software (OS) en het nemen van preventieve maatregelen voor fysieke kwetsbaarheden, zoals ongeautoriseerde toegang tot netwerkbekabeling.
  • Het verhelpen van fysieke kwetsbaarheden in het netwerk zoals bescherming tegen ongeautoriseerde (fysieke) toegang van netwerksegmenten.
CVZ_U.15.02 Beheerst

Netwerkbeheer omvat het doorvoeren van logische en fysieke wijzigingen in netwerken, zoals patching van netwerkbekabeling in netwerkverdeelkasten.