Overeenkomsten over informatietransport

Uit NORA Online
ISOR:Overeenkomsten over informatietransport
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

De contracten en afspraken waarin het dienstverleningsniveau, de beveiligingsmechanismen en de beheersingseisen voor netwerkdiensten zijn vastgelegd, zowel voor intern geleverde diensten als voor uitbestede diensten.

Toelichting

Bij het gebruik van communicatievoorzieningen behoren beveiligingsprincipes in acht te worden genomen. In de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 2019-control 13.2.2 wordt één principe expliciet genoemd: ‘Overeenkomsten behoren betrekking te hebben op het beveiligd transporteren van bedrijfsinformatie tussen de organisatie en externe partijen.’. Andere baselines (zoals de Standard of Good Practice (SoGP)) beschrijven nog verschillende andere relevante inrichtingsprincipes.


Criterium

Overeenkomsten behoren betrekking te hebben op het beveiligd transporteren van bedrijfsinformatie tussen de organisatie en externe partijen.

Doelstelling

Vastgelegde en nagekomen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART)-afspraken over het gewenste beveiligingsniveau voor informatietransport over netwerken.

Risico

Niet helder is welke partij verantwoordelijk gesteld kan worden bij het niet halen van het gewenste beveiligingsniveau voor het transporteren van informatie over netwerken.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 13.2.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_B.02.01 Overeenkomsten

Overeenkomsten over informatietransport bevatten onder andere de volgende elementen:

  • directieverantwoordelijkheden voor het beheersen en notificeren van overdracht, verzending en ontvangst;
  • procedures voor het waarborgen van de traceerbaarheid en onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen.;
  • speciale en vereiste beheersmaatregelen voor het beschermen van gevoelige informatie, zoals cryptografie;
  • het handhaven van een bewakingsketen voor informatie tijdens de verzending;
  • acceptabele niveaus van toegangsbeveiliging.
CVZ_B.02.02 Overeenkomsten

In de overeenkomst behoren alle betrokken partijen expliciet genoemd te zijn.