Overeenkomst voor informatietransport

Uit NORA Online
ISOR:Overeenkomsten over informatietransport
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 9 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Communicatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een contract en afspraken waarin het dienstverleningsniveau voor netwerkdiensten zijn vastgelegd.

Objecttoelichting

Bij het gebruik van communicatievoorzieningen behoren beveiligingsprincipes in acht te worden genomen. In de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 2019-control 13.2.2 wordt één principe expliciet genoemd: ‘Overeenkomsten behoren betrekking te hebben op het beveiligd transporteren van bedrijfsinformatie tussen de organisatie en externe partijen.’. Andere baselines (zoals de The Standard of Good Practice (SoGP)) beschrijven nog verschillende andere relevante inrichtingsprincipes.


Criterium

Overeenkomsten behoren betrekking te hebben op het beveiligd transporteren van bedrijfsinformatie tussen de organisatie en externe partijen.

Doelstelling

Vastgelegde en nagekomen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART)-afspraken over het gewenste beveiligingsniveau voor informatietransport over netwerken.

Risico

Niet helder is welke partij verantwoordelijk gesteld kan worden bij het niet halen van het gewenste beveiligingsniveau voor het transporteren van informatie over netwerken.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 13.2.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_B.02.01 Overeenkomsten

Overeenkomsten over informatietransport bevatten onder andere de volgende elementen:

  • directieverantwoordelijkheden voor het beheersen en notificeren van overdracht, verzending en ontvangst;
  • procedures voor het waarborgen van de traceerbaarheid en onweerlegbaarheid;
  • speciale en vereiste beheersmaatregelen voor het beschermen van gevoelige informatie, zoals cryptografie;
  • het handhaven van een bewakingsketen voor informatie tijdens de verzending;
  • acceptabele niveaus van toegangsbeveiliging.
CVZ_B.02.02 Overeenkomsten

In de overeenkomst behoren alle betrokken partijen expliciet genoemd te zijn.