Overeenkomsten over informatietransport

Uit NORA Online
ISOR:Overeenkomsten over informatietransport
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Bij het gebruik van communicatievoorzieningen moeten beveiligingsprincipes in acht worden genomen. In de ISO27002 wordt één principe expliciet genoemd: “Overeenkomsten moeten betrekking hebben op het beveiligd transporteren van bedrijfsinformatie tussen de organisatie en externe partijen.” Andere baselines (zoals SoGP) beschrijven nog verschillende andere relevante inrichtingsprincipes.


Criterium

Overeenkomsten behoren betrekking te hebben op het beveiligd transporteren van bedrijfsinformatie tussen de organisatie en externe partijen.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 13

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CommVZ_B.02.1 overeenkomsten

Overeenkomsten over informatietransport bevatten o.a. de volgende elementen:

  1. directieverantwoordelijkheden voor het beheersen en notificeren van overdracht, verzending en ontvangst;
  2. procedures voor het waarborgen van de traceerbaarheid en onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen.;
  3. speciale en vereiste beheersmaatregelen voor het beschermen van gevoelige informatie, zoals cryptografie;
  4. het handhaven van een bewakingsketen voor informatie tijdens verzending;
  5. acceptabele niveaus van toegangsbeveiliging.
CommVZ_B.02.2 overeenkomsten

In de overeenkomst behoren alle betrokken partijen expliciet genoemd zijn.