Patchmanagement van externe programmacode

Uit NORA Online
ISOR:Patchmanagement van externe programmacode
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Binnen een projectprogramma wordt bij het ontwikkelen van informatiesystemen programmacode gecreëerd. Soms hebben ontwikkelaars de mogelijkheid om voor bepaalde functionaliteiten code uit een externe bibliotheek te gebruiken. Deze externe code kan fouten in zich dragen. Uit beveiligingsoogpunt is het raadzaam om code uit externe bibliotheken te testen en na te gaan of deze code beveiligd moet worden door middel van door de code leverancier beschikbaar gestelde patches.


Criterium

Patchmanagement behoort procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd te worden, dat van de gebruikte code tijdig vanuit externe bibliotheken informatie wordt ingewonnen over technische kwetsbaarheden, zodat tijdig de laatste (beveiligings)patches kunnen worden geïnstalleerd.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
AppO_C.03.01 procesmatig en procedureel

Het patchmanagement proces en de noodzakelijke patchmanagement zijn beschreven, vastgesteld door het management en bekendgemaakt aan de ontwikkelaars.

AppO_C.03.02 procesmatig en procedureel

De ontwikkelaars zijn bekend met hun formeel vastgelegde verantwoordelijkheden wat betreft patchmanagement.

AppO_C.03.03 procesmatig en procedureel

Het al dan niet uitvoeren van de patches voor programmacode is geregistreerd.

AppO_C.03.04 technische kwetsbaarheden

Het beheer van technische kwetsbaarheden in code uit externe bibliotheken omvat minimaal een risicoanalyse van de kwetsbaarheden en eventueel penetratietests en patching.

AppO_C.03.05 technische kwetsbaarheden

Bij het ontwikkelen van code installeert de ontwikkelaar - tenzij risicoanalyses anders uitwijzen - alle noodzakelijke patches en fixes die door fabrikanten beschikbaar worden gesteld.

AppO_C.03.06 tijdig

Updates/patches voor kwetsbaarheden waarvan de kans op misbruik en ontstane schade hoog is worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd.