Serverconfiguratie

Uit NORA Online
ISOR:Serverconfiguratie
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 5 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Serverplatform is vervangen door versie 2.1 van 25 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft het instellen van systeemfuncties van een serverplatform.

Objecttoelichting

Serverplatforms hebben verschillende features en bieden een veelheid van functies om services te kunnen leveren. Om serverplatforms veilig te laten functioneren, behoort elk serverplatform conform bepaalde standaarden en procedures te zijn geconfigureerd.


Criterium

Serverplatforms behoren zo geconfigureerd te zijn, dat zij functioneren zoals het vereist is en zijn beschermd tegen ongeautoriseerd en incorrecte updates.

Doelstelling

Het veilig laten functioneren van serverplatforms.

Risico

Serverplatforms functioneren niet zoals vereist en zijn niet/onvoldoende beschermd tegen ongeautoriseerd en incorrecte updates.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is The Standard of Good Practice for Information Security 2018 SY1.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SVP_U.10.01 Geconfigureerd

De servers zijn geconfigureerd volgens gedocumenteerde standaarden/procedures die betrekking hebben op:

  • het inrichten van standaard firmware-configuraties;
  • het gebruik van gestandaardiseerde vooraf bepaalde serverimages voor het bouwen/configureren van servers;
  • het wijzigen van de standaardwaarden en andere beveiligingsparameters van de leverancier(s);
  • het verwijderen, uitschakelen en/of beperken van onnodige functies en services;
  • het beperken van de toegang tot krachtige beheerhulpmiddelen en host-parameterinstellingen;
  • het beschermen tegen ongeoorloofde toegang;
  • het uitvoeren van standaard beveiligingsbeheerpraktijken.
SVP_U.10.02 Geconfigureerd

De servers zijn geconfigureerd volgens een gestandaardiseerde en vooraf bepaald serverimage.

SVP_U.10.03 Ongeautoriseerd

Toegang tot serverparameterinstellingen en krachtige beheerinstrumenten zijn:

  • beperkt tot een gelimiteerd aantal geautoriseerde personen;
  • beperkt tot specifiek omschreven situaties;
  • gekoppeld aan specifieke en gespecificeerde autorisatie.