Speciale toegangsrechtenbeheer

Uit NORA Online
ISOR:Speciale toegangsrechten beheer
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.1 van 29 oktober 2021 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.3 van 6 november 2023.
De wijzigingen betreffen met name aanpassingen naar aanleiding van publicatie van de [Handreiking BIO2.0-opmaat].
Versie 2.3 in PDF-formaat is op de website [CIP-overheid] gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Instandhoudingsproces voor de uitgifte en het onderhoud van speciale toegangsrechten.

Objecttoelichting

Beheerders hebben vaak speciale systeembevoegdheden nodig om hun beheeractiviteiten uit te voeren. De activiteiten die met zulke bevoegdheden kunnen worden uitgevoerd, kunnen diep ingrijpen in het systeem. Daarom moet hier voorzichtig mee worden omgegaan en zijn hiervoor procedurele maatregelen noodzakelijk: het speciale toegangsrechtenbeheer.

Speciale toegangsrechtenbeheer betreft het samenstel van activiteiten voor de uitgifte, het beheer en de bewaking van speciale systeembevoegdheden van ICT-beheerders.


Criterium

Het toewijzen en gebruik van speciale toegangsrechten behoren te worden beperkt en beheerst.

Doelstelling

Het voorkomen van het misbruik en oneigenlijk gebruik van bedrijfsobjecten.

Risico

Bedrijfsbelangen lopen schade op.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 9.2.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.06.01 Toewijzen

Het toewijzen van speciale toegangsrechten vindt plaats door een risicoafweging en met richtlijnen en procedures.

TBV_U.06.02 Speciale toegangsrechten

Gebruikers hebben toegang tot speciale toegangsrechten voor zover dat voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is (need-to-know en need-to-use).

TBV_U.06.03 Beheerst

De uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld.