Speciale toegangsrechtenbeheer

Uit NORA Online
ISOR:Speciale toegangsrechten beheer
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Het onderhouden van c.q. zorgen voor speciale toegangsrechten. Speciale toegangsrechtenbeheer is gerelateerd aan twee aspecten proces en specifieke recht. Het aspect proces(beheer) behelst het uitvoeren van activiteiten op basis van vooraf vastgestelde stappen die logisch met elkaar samenhangen.

Toelichting

Beheerders hebben voor bepaalde activiteiten, speciale systeembevoegdheden nodig om hun beheeractiviteiten uit te voeren. De activiteiten die met zulke bevoegdheden kunnen worden uitgevoerd, kunnen diep ingrijpen in het systeem. Daarom moet hier voorzichtig mee om worden gegaan en zijn hiervoor procedurele maatregelen noodzakelijk.


Criterium

Het toewijzen en gebruik van speciale toegangsrechten behoren te worden beperkt en beheerst.

Doelstelling

Het voorkomen van het misbruik en oneigenlijk gebruik van bedrijfsobjecten.

Risico

Personen die zonder aantoonbare redenen toegang hebben tot bedrijfsobjecten kunnen schade aan de bedrijfsbelangen veroorzaken.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 9.2.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TVZ_U.06.01 Toewijzen

Het toewijzen van speciale toegangsrechten vindt plaats op basis van risicoafweging, richtlijnen en procedures.

TVZ_U.06.02 Speciale toegangsrechten

Gebruikers hebben toegang tot speciale toegangsrechten voor zover dat voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is (need-to-know en need-to-use).

TVZ_U.06.03 Beheerst

De uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld.