Standaarden voor configuratie van servers

Uit NORA Online
ISOR:Standaarden voor configuratie van servers
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Standaarden voor configuratie van servers representeren documenten waarin afspraken zijn vastgelegd ten aanzien van configuraties en parametrisering van serverinstellingen.

Documenten waarin afspraken zijn vastgelegd ten aanzien van configuraties en parametrisering server instellingen.

Criterium

Het serverplatform is geconfigureerd in overeenstemming met gedocumenteerde standaarden.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SoGP (Standard of Good Practice) SY 1.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SERV_U.02.01 standaarden

De documentatie conform de standaarden omvat:

  1. het bieden van gestandaardiseerde firmware-configuraties;
  2. het gebruik van gestandaardiseerde en vooraf bepaalde server-images voor het bouwen/configureren van servers;
  3. het wijzigen van de standaardwaarden van leverancier- en andere beveiligingsparameters;
  4. het uitschakelen of beperken van onnodige functies en services;
  5. het beperken van de toegang tot krachtige beheerhulpmiddelen en host-parameter instellingen (bijvoorbeeld Windows 'Register-editor');
  6. het beschermen tegen ongeoorloofde toegang;
  7. het uitvoeren van standaard beveiligingsbeheer praktijken.