Testen van systeembeveiliging

Uit NORA Online
ISOR:Testen van systeembeveiliging
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Bij het object ‘Testen van systeembeveiliging’ gaat het om het testen van het totale informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. dat ontwikkeld wordt. Tijdens het ontwikkelproces worden in verschillend stadia verschillende tests uitgevoerd. Hierbij worden o.a. onder diverse omstandigheden tests uitgevoerd op input, verwerkingen en verwachte output. Na integratie van het informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. in de infrastructuur wordt specifiek vanuit beveiligingsoptiek getest.


Criterium

Tijdens ontwikkelactiviteiten behoren zowel bedrijfsfunctionaliteiten als de beveiligingsfunctionaliteiten te worden getest.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 14.2.8

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_U.09.01 bedrijfsfunctionaliteiten

Vanuit interne optiek van de organisatie richten bepaalde type functionarissen zich tijdens de ontwikkelactiviteiten en in relatie tot de beveiligingseisen op het testen van functionele requirements (o.a. business rules).

APO_U.09.02 beveiligingsfunctionaliteiten

De functionaliteiten worden na integratie van de ontwikkelde software (nogmaals) specifiek vanuit beveiligingsoptiek getest in de infrastructuur.