Testen systeembeveiliging

Uit NORA Online
ISOR:Testen van systeembeveiliging
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Een verzameling van uitgevoerde activiteiten om na te gaan of het systeem voldoet aan de vooraf gestelde beveiligingseisen.

Objecttoelichting

Bij het object Testen systeembeveiliging gaat het om het testen van het totale informatiesysteem dat ontwikkeld wordt. Tijdens het ontwikkelproces worden in verschillend stadia verschillende tests uitgevoerd. Hierbij worden onder andere onder diverse omstandigheden tests uitgevoerd op input, verwerkingen en verwachte output. Na integratie van het informatiesysteem in de infrastructuur wordt specifiek vanuit beveiligingsoptiek getest.


Criterium

Tijdens ontwikkelactiviteiten behoren zowel bedrijfsfunctionaliteiten als de beveiligingsfunctionaliteiten te worden getest.

Doelstelling

Het nagaan of de applicatie met zijn bedrijfs- en beveiligingsfunctionaliteiten werkt conform de eerder vastgelegde eisen.

Risico

Bedrijfs- en beveiligingsfunctionaliteiten werken niet zoals beoogd.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 14.2.8

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_U.09.01 Bedrijfsfunctionaliteiten

Vanuit de interne optiek van de organisatie richten bepaalde type functionarissen zich tijdens de ontwikkelactiviteiten en in relatie tot de beveiligingseisen op het testen van functionele requirements (onder andere business rules).

APO_U.09.02 Beveiligingsfunctionaliteiten

De functionaliteiten worden na integratie van de ontwikkelde software (nogmaals) specifiek vanuit beveiligingsoptiek getest in de infrastructuur.