Testen van systeembeveiliging

Uit NORA Online
ISOR:Testen van systeembeveiliging
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO thema Applicatieontwikkeling
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Bij het object ‘Testen van systeembeveiliging’ gaat het om het testen van het totale informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. dat ontwikkeld wordt. Tijdens het ontwikkelproces worden in verschillend stadia verschillende tests uitgevoerd. Hierbij worden o.a. onder diverse omstandigheden tests uitgevoerd op input, verwerkingen en verwachte output. Na integratie van het informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. in de infrastructuur wordt specifiek vanuit beveiligingsoptiek getest.


Criterium

Tijdens ontwikkelactiviteiten behoren zowel bedrijfsfunctionaliteiten als de beveiligingsfunctionaliteiten te worden getest.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

Onderliggende normen

ID Conformiteitsindicator Stelling Pagina
AppO_U.09.01 bedrijfsfunctionaliteiten Vanuit interne optiek van de organisatie richten bepaalde type functionarissen zich tijdens de ontwikkelactiviteiten en in relatie tot de beveiligingseisen op het testen van functionele requirements (o.a. business rules). Functionarissen testen functionele requirements
AppO_U.09.02 beveiligingsfunctionaliteiten De functionaliteiten worden na integratie van de ontwikkelde software (nogmaals) specifiek vanuit beveiligingsoptiek getest in de infrastructuur. In de infrastructuur wordt specifiek getest vanuit beveiligingsoptiek
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen