Beoordeling van toegangsrechten

Uit NORA Online
ISOR:Beoordeling van toegangsrechten / (Doorverwezen vanaf ISOR:Toegangsbeveiliging beoordelingsprocedure)
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Toegangbeveiliging
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Het is nodig om de (logische en fysieke) toegangsrechten van gebruikers regelmatig te beoordelen om de toegang tot gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en informatiediensten doeltreffend te kunnen beheersen. De toekenningen en wijzigingen van toegangsrechten dienen daarom periodiek gecontroleerd te worden, hiertoe dienen maatregelen te worden getroffen in de vorm van:

  • het voeren van controle activiteiten op de registratie van toegangsrechten;
  • het uitbrengen van rapportages aan het management.


Criterium

Eigenaren van bedrijfsmiddelen moeten toegangsrechten van gebruikers regelmatig te beoordelen.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 9.2.5, BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 9.2.5

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
TVZ_C.01.01toegangsrechtenAlle uitgegeven toegangsrechten worden minimaal eenmaal per jaar beoordeeld.Alle uitgegeven toegangsrechten worden minimaal eenmaal per jaar beoordeeld
TVZ_C.01.02toegangsrechtenToegangsrechten van gebruikers worden na wijzigingen en functieveranderingen beoordeeld.Toegangsrechten van gebruikers worden na wijzigingen en functieveranderingen beoordeeld
TVZ_C.01.03toegangsrechtenAutorisaties voor speciale toegangsrechten worden frequenter beoordeeld.Autorisaties voor speciale toegangsrechten worden frequenter beoordeeld