Toepassingen via openbare netwerken

Uit NORA Online
ISOR:Toepassingen via openbare netwerken
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Het via openbare netwerken, zoals het internet, beschikbaar stellen van ICT-toepassingen vereist aanvullende maatregelen ten opzichte van het beschikbaar stellen via besloten netwerken, zoals LAN’s en intranet. Organisaties moeten zelf bepalen welke maatregelen toereikend zijn voor het beperken van risico’s als gevolg van frauduleuze activiteiten, geschillen over contracten en onbevoegde openbaarmaking en wijziging of verminking van gegevens.


Criterium

InformatieBetekenisvolle gegevens. die deel uitmaakt van uitvoeringsdiensten en die via openbare netwerken wordt uitgewisseld, behoort te worden beschermd tegen frauduleuze activiteiten, geschillen over contracten en onbevoegde openbaarmaking en wijziging.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 14.1.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CommVZ_U.08.1 openbare netwerken

Met communicerende partijen worden afspraken gemaakt over:

  • wederzijdse authenticatie;
  • bevoegdheden voor gebruik van de dienst;
  • integriteit en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen van transacties, belangrijke documenten en onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen. van ontvangst;
  • passende verificatie voor de controle van de transactie.