Toepassingen via openbare netwerken

Uit NORA Online
ISOR:Toepassingen via openbare netwerken
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Het gebruik van openbare netwerken voor de uitwisseling van informatie van uitvoeringsdiensten vereist bescherming tegen inbraak waarmee frauduleuze praktijken, geschillen over contracten en onbevoegde openbaarmaking of onbevoegde wijziging kan worden voorkomen.

Toelichting

Het via openbare netwerken, zoals het internet, beschikbaar stellen van ICT-toepassingen vereist aanvullende maatregelen ten opzichte van het beschikbaar stellen via besloten netwerken, zoals Local Area Network (LAN’s) en het intranet. Organisaties bepalen zelf welke maatregelen toereikend zijn voor het beperken van risico’s als gevolg van frauduleuze activiteiten, geschillen over contracten en onbevoegde openbaarmaking en wijziging of verminking van gegevens.


Criterium

InformatieBetekenisvolle gegevens. die deel uitmaakt van uitvoeringsdiensten en die via openbare netwerken wordt uitgewisseld, behoort te worden beschermd tegen frauduleuze activiteiten, geschillen over contracten en onbevoegde openbaarmaking en wijziging.

Doelstelling

Het effectief beveiligen van het netwerkverkeer via openbare netwerken.

Risico

Frauduleuze activiteiten, geschillen over contracten en onbevoegde openbaarmaking en wijziging.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 14.1.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_U.08.01 Openbare netwerken

Met de communicerende partijen worden afspraken gemaakt over:

  • de wederzijdse authenticatie;
  • de bevoegdheden voor het gebruik van de dienst;
  • de integriteit en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen van transacties, belangrijke documenten en de onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen. van de ontvangst;
  • een passende verificatie voor de controle van de transactie.