Vastleggen en monitoring van netwerkgebeurtenissen (events)

Uit NORA Online
ISOR:Vastleggen en monitoring van netwerkgebeurtenissen (events)
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Op communicatievoorzieningen vinden geautomatiseerde en handmatige activiteiten en zowel gewenste als ongewenste gebeurtenissen plaats. Informatiebeveiliging impliceert dat deze events worden gemonitord, de ernst daarvan wordt beoordeeld en dat de risico’s worden vastgelegd. Met behulp van deze registratie kunnen situaties worden hersteld en kan van voorvallen worden geleerd opdat schade in de toekomst mogelijk wordt voorkomen. Voor dit proces kan gebruik gemaakt worden van een Security Information & Event Management systeem (SIEM) of van een functioneel gelijkwaardig systeem. Voor het beoordelen van de gebeurtenissen is specifieke deskundigheid vereist.


Criterium

Informatiebeveiligingsgebeurtenissen in netwerken, behoren geregistreerd en bewaard en 'beoordeeld' te worden (op de ernst van de risico’s).

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 12.4

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CommVZ_U.16.1 geregistreerd en bewaard

Overtredingen van het actuele netwerkbeleid (afwijkingen van de baseline) worden geregistreerd en vastgelegd in auditlogs.

CommVZ_U.16.2 beoordeeld

Het beoordelen van overtredingen wordt geautomatiseerd uitgevoerd b.v. met SIEM of functioneel gelijkwaardige systemen en beoordeeld door deskundigen.