Virtual Private Network (VPN)

Uit NORA Online
ISOR:Virtual Private Networks (VPN)
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 9 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Communicatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een beveiligingsmechanisme voor het inrichten van een vertrouwd toegangspad tussen twee of meer netwerk-nodes.

Objecttoelichting

Een VPN is een zoneringsmaatregel die een strikte scheiding van netwerkconnecties met andere netwerken mogelijk maakt tussen zowel publieke als private netwerken. Een VPN is niet expliciet genormeerd in de ISO 27002 2017. De ISO 27033-5 2013 is een implementatiestandaard voor VPN’s.


Criterium

Een VPN behoort een strikt gescheiden end-to-end-connectie te geven, waarbij de getransporteerde informatie die over een VPN wordt getransporteerd, is ingeperkt tot de organisatie die de VPN gebruikt.

Doelstelling

Het zorgen voor een veilige verbinding, waarbij getransporteerde informatie over netwerken vertrouwelijk blijft.

Risico

Onbevoegden krijgen toegang tot getransporteerde informatie over de netwerken.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27033-5 2013 6.1

Onderliggende normen