Wachtwoordbeheer

Uit NORA Online
ISOR:Wachtwoorden beheer
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Het onderhouden van c.q. zorgen voor wachtwoorden. Wachtwoordbeheer is gerelateerd aan twee aspecten proces en geheim. Het aspect proces(beheer) behelst het uitvoeren van met elkaar samenhangende activiteiten over het beheer van wachtwoorden. Het aspect geheim behelst een middel waarmee een gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem zich toegang kan verschaffen tot een locatie, systemen en informatie.

Toelichting

Wachtwoorden zijn middelen voor het authentiseren van gebruikers en beheerders. Onderstaande indicatoren (maatregelen) zijn gericht op het authentiseren van personen (gebruikers en beheerders). Voor het authentiseren van systemen die andere systemen/bedrijfsobjecten e.d. benaderen, zijn soms stringentere eisen noodzakelijk.


Criterium

Systemen voor wachtwoordbeheer behoren interactief te zijn en sterke wachtwoorden te waarborgen.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat alleen de beoogde geauthentiseerden toegang tot (vooraf bepaalde) bedrijfsobjecten krijgen.

Risico

Niet geautoriseerde personen die zich toegang verschaffen tot de bedrijfsobjecten kunnen hierdoor schade aan de bedrijfsbelangen veroorzaken.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 9.4.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.05.01 Sterke wachtwoorden

Als geen gebruik wordt gemaakt van two-factor authenticatie:

  • is de wachtwoordlengte minimaal 8 posities en complex van samenstelling;
  • vervalt vanaf een wachtwoordlengte van 20 posities de complexiteitseis;
  • is het aantal inlogpogingen maximaal 10;
  • is de tijdsduur dat een account wordt geblokkeerd na overschrijding van het aantal keer foutief inloggen, vastgelegd.
TBV_U.05.02 Sterke wachtwoorden

In situaties waar geen two-factor authenticatie mogelijk is, wordt minimaal halfjaarlijks het wachtwoord vernieuwd.