Wachtwoordenbeheer

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.1 van 29 oktober 2021 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.3 van 6 november 2023.
De wijzigingen betreffen met name aanpassingen naar aanleiding van publicatie van de [Handreiking BIO2.0-opmaat].
Versie 2.3 in PDF-formaat is op de website [CIP-overheid] gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een instandhoudingsproces voor de uitgifte en het onderhoud van wachtwoorden.

Objecttoelichting

Wachtwoorden zijn middelen voor het authentiseren van personen (gebruikers en beheerders).


Wachtwoordbeheer is gerelateerd aan twee aspecten proces en geheim. Het aspect proces(beheer) behelst het uitvoeren van met elkaar samenhangende activiteiten over het beheer van wachtwoorden. Het aspect geheim behelst een middel waarmee een gebruiker zich toegang kan verschaffen tot een locatie, systemen en informatie.


Onderstaande indicatoren (maatregelen) zijn gericht op het authentiseren van personen (gebruikers en beheerders). Voor het authentiseren van systemen die andere systemen/bedrijfsobjecten e.d. benaderen, zijn soms stringentere eisen noodzakelijk.


Criterium

Systemen voor wachtwoordbeheer behoren interactief te zijn en sterke wachtwoorden te waarborgen.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat alleen de beoogde geauthentiseerden toegang tot (vooraf bepaalde) bedrijfsobjecten krijgen.

Risico

Niet geautoriseerde personen die zich toegang verschaffen tot de bedrijfsobjecten kunnen hierdoor schade aan de bedrijfsbelangen veroorzaken.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 9.4.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.05.01 Sterke wachtwoorden

Als geen gebruik wordt gemaakt van twee-factorauthenticatie:

  • is de wachtwoordlengte minimaal 8 posities en complex van samenstelling;
  • vervalt vanaf een wachtwoordlengte van 20 posities de complexiteitseis;
  • is het aantal inlogpogingen maximaal 10;
  • is de tijdsduur dat een account wordt geblokkeerd na overschrijding van het aantal keer foutief inloggen, vastgelegd.
TBV_U.05.02 Sterke wachtwoorden

In situaties waar geen twee-factorauthenticatie mogelijk is, wordt minimaal halfjaarlijks het wachtwoord vernieuwd.