Wireless Access

Uit NORA Online
ISOR:Wireless Access
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Draadloze toegang, ofwel wireless access, is niet expliciet genormeerd in de ISO27002. De implementatiegids ISO27033-deel 6 beschrijft operationele maatregelen voor de relatief kwetsbare draadloze netwerken.


Criterium

Draadloos verkeer behoort te worden beveiligd met authenticatie van devices, autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen van gebruikers en versleuteling van de communicatie.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27033-6 (Securing wireless IP network acces)

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CommVZ_U.12.1 authenticatie, autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen en versleuteling

Omdat draadloze netwerken altijd en overal fysiek benaderbaar zijn, worden de volgende algemene maatregelen en ‘beveiligingslagen’ altijd toegepast:

  • netwerk toegangscontrole (IEEE 802.1x) én apparaat authenticatie (EAP-TLS) beschermt netwerken tegen aansluiting van ongeautoriseerde gebruikers.
  • integriteitcontrolemechanismen voorkomen Man-in the-Middle attacks;
  • encryptie op netwerkniveau; het sterkst mogelijke algoritme/protocol wordt standaard toegepast, met backwards compatibility mogelijkheden voor ondersteuning van oudere of minder sterke protocollen;
  • autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen van mobiele clients, b.v. via MAC adresfiltering;
  • toegangscontrole van eindgebruikers, b.v. via RBAC;
  • niet toegestane typen netwerkverkeer worden geblokkeerd;
  • niet benodigde functies zijn altijd uitgeschakeld (Hardening);
  • bekende kwetsbaarheden in de systeemsoftware worden doorlopend opgelost (patching & patchmanagement).