Sessiebeheer

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 1.1 van 30 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten is vervangen door versie 1.2 van 26 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 1.2 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een instandhoudingsproces voor het tot stand brengen, het onderhouden en het beëindigen van sessies van softwarepakketten.

Objecttoelichting

Na de authenticatie moet een sessiemanager-component vanuit de server acties van gebruikers op een veilige manier volgen. Hiervoor zijn bewezen raamwerken en bibliotheken beschikbaar. Meestal gebeurt dit met een beveiligde sessietoken. Deze token moet op een veilige manier worden gecreëerd en verlopen. Tokens mogen geen misleidbare of gevoelige informatie bevatten.

Schaalgrootte

Groot.

Voor wie

Leverancier.


Criterium

Sessies behoren authentiek te zijn voor elke gebruiker en behoren ongeldig gemaakt te worden na een time-out of perioden van inactiviteit.

Doelstelling

Het voorkomen dat onbevoegden zich via kwetsbaarheden toegang verschaffen tijdens langdurig openstaande sessies.

Risico

Onbevoegden maken via kwetsbaarheden gebruik van openstaande sessies en krijgen toegang krijgen tot gevoelige data. Het ontstaan van zwakheden als Cross-Site Request Forgery (CSRF) en Clickjacking.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Grip op Secure Software Development SSD-12 en SSD-14

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SWP_U.05.01 Authentiek

Softwarepakketten hergebruiken nooit sessie-tokens in URL-parameters of foutberichten.

SWP_U.05.02 Authentiek

Softwarepakketten genereren alleen nieuwe sessies met een gebruikersauthenticatie.

SWP_U.05.03 Time-out

Sessies hebben een specifiek einde en worden automatisch ongeldig gemaakt wanneer:

  • ze niet langer nodig zijn;
  • gebruikers hun sessie expliciet hebben laten verlopen;
  • de limiet voor het verlopen van de harde sessies is bereikt.