Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoud

Uit NORA Online
ISOR:Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoud
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

De ISO-baseline (ISO pg. 74) formuleert ‘beveiligd ontwikkelen’ als een eis voor het opbouwen van beveiligde dienstverlening, software, systemen en architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.. B ij het object ‘beleid voor (beveiligde) inrichting en onderhoud’. In het beleid worden onder andere standaarden en procedures beschreven voor het beveiligd inrichten en onderhouden van servers.


Criterium

Voor het beveiligd inrichten en onderhouden van het serverplatform behoren regels te worden vastgesteld en binnen de organisatie te worden toegepast.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 14.2.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SERV_B.01.01 regels

De gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor het onderhouden van servers.

SERV_B.01.02 regels

In het beleid voor beveiligd inrichten en onderhouden zijn de volgende aspecten in overweging genomen:

  1. het toepassen van richtlijnen/standaarden voor configuratie van servers en operating systemen;
  2. het gebruik van hardeningsrichtlijnen;
  3. het toepassen van standaard images;
  4. het beperken van toegang tot krachtige faciliteiten en host parameter settings;
  5. het beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.