Beoordelingsrichtlijnen en procedures

Uit NORA Online
ISOR:Beoordelingsrichtlijnen en procedures
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Beoordelingsrichtlijnen geven de voorschriften en/of aanwijzingen voor het beoordelen van beheeractiviteiten. Procedures geven de handelingen aan, die volgens omschreven stappen moeten worden uitgevoerd.

Toelichting

De inrichting van de toegangsbeveiliging moet beheerst worden. Hiertoe dient periodiek door een bepaalde functionaris met specifieke bevoegdheden controle-activiteiten te worden verricht. Deze activiteiten dienen ondersteund te worden met procedures en instructies, anders bestaat het risico dat de resultaten van de controle-activiteiten niet voldoen aan de verwachte eisen. De structuur van de beheersingsorganisatie geeft de samenhang van de ingerichte processen weer. Een control en de bijbehorende maatregelen worden hieronder vermeld.


Criterium

Om het gebruik van toegangsbeveiligingsvoorzieningen te (kunnen) controleren, behoren er procedures te zijn vastgesteld.

Doelstelling

Het bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van formele controle-activiteiten.

Risico

Onvoldoende mogelijkheden om vast te stellen of de controle-activiteiten gestructureerd plaatsvinden.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TVZ_C.01.01 Procedures

De organisatie beschikt over procedures voor het controleren van toegangsbeveiligingssystemen en -registraties (log-data).

TVZ_C.01.02 Procedures

De organisatie beschikt over een beschrijving van de relevante controleprocessen.

TVZ_C.01.03 Procedures

De procedures hebben betrekking op controleprocessen die conform een vastgestelde cyclus zijn ingericht, zoals: registratie, statusmeting, bewaking (monitoring), analyse, rapportage en evaluatie.

TVZ_C.01.04 Procedures

De procedures schrijven voor dat de resultaten van controle-activiteiten aan het management gerapporteerd moeten worden om de juiste acties te laten initiëren.