Beoordelingsprocedure

Uit NORA Online
ISOR:Beoordelingsrichtlijnen en procedures
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.1 van 29 oktober 2021 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.3 van 6 november 2023.
De wijzigingen betreffen met name aanpassingen naar aanleiding van publicatie van de [Handreiking BIO2.0-opmaat].
Versie 2.3 in PDF-formaat is op de website [CIP-overheid] gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Vastgelegde manier van handelen voor de evaluatie van de mate waarin beheeractiviteiten voldoen aan de vooraf gestelde eisen.

Objecttoelichting

De inrichting van de toegangsbeveiliging moet beheerst worden. Een bepaalde functionaris met specifieke bevoegdheden dient hiervoor periodiek controle-activiteiten uit te voeren. Om te vermijden dat deze controle-activiteiten niet voldoen aan de verwachte eisen, dienen ze ondersteund te worden met procedures en instructies.


Criterium

Om het gebruik van toegangsbeveiligingsvoorzieningen te (kunnen) controleren, behoren er procedures te zijn vastgesteld.

Doelstelling

Het bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van formele controle-activiteiten.

Risico

Er zijn onvoldoende mogelijkheden om vast te stellen of de controle-activiteiten gestructureerd plaatsvinden.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_C.01.01 Procedures

De organisatie beschikt over procedures voor het controleren van toegangsbeveiligingssystemen en -registraties (log-data).

TBV_C.01.02 Procedures

De organisatie beschikt over een beschrijving van de relevante controleprocessen.

TBV_C.01.03 Procedures

De procedures hebben betrekking op controleprocessen die conform een vastgestelde cyclus zijn ingericht, zoals: registratie, statusmeting, bewaking (monitoring), analyse, rapportage en evaluatie.

TBV_C.01.04 Procedures

De procedures schrijven voor dat de resultaten van controle-activiteiten aan het management gerapporteerd moeten worden om de juiste acties te laten initiëren.