Beveiligingsfunctie

Uit NORA Online
ISOR:Beveiligingsfunctie toegangbeveiliging
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

De organisatie beschikt over veel middelen en informatie die beveiligd moeten worden. Hiervoor moeten de juiste rollen zijn benoemd binnen een centraal orgaan, de beveiligingsfunctie. De functionarissen binnen deze functies hebben specifieke verantwoordelijkheden voor het realiseren van toegangsbeveiliging binnen de gehele organisatie, waaronder het toegangsbeveiligingssysteem.


Criterium

Een gespecialiseerde beveiligingsfunctie moet zijn vastgesteld die verantwoordelijk is voor het bevorderen van toegangsbeveiliging binnen de gehele organisatie.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat de toegangsbeveiliging effectief wordt ingericht.

Risico

Door het ontbreken van de beveiligingsfunctie is het mogelijk dat activiteiten m.b.t. toegangsbeveiliging ongecoördineerd, onjuist of niet tijdig worden uitgevoerd, of dat afwijkingen niet leiden tot corrigerende acties.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SoGP (Standard of Good Practice)

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
TVZ_B.03.01beveiligingsfunctieDe rollen binnen de beveiligingsfunctie moeten zijn benoemd en de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, zoals: HRM, proceseigenaar, autorisatiebeheerder, CISO en beveiligingsambtenaar (BVA).De rollen binnen de beveiligingsfunctie moeten zijn benoemd
TVZ_B.03.02beveiligingsfunctieDe functionarissen binnen de beveiligingsfunctie moeten periodiek het toegangbeveiligingssysteem (laten) evalueren inclusief de implicatie van business initiatieven voor het toegangbeveiligingssysteem.Het toegangbeveiligingssysteem wordt periodiek geevalueerd