Beveiligingsfunctie

Uit NORA Online
ISOR:Beveiligingsfunctie toegangbeveiliging
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Een specialistische functie om de beveiligingsdoelstellingen te bereiken en waaraan een autoriteit en verantwoordelijkheden zijn gekoppeld voor het - in relatie tot de beveiliging - coördineren en (laten) verrichten van werkzaamheden.

Toelichting

De organisatie beschikt over middelen en informatie die beveiligd moeten worden. Hiervoor moeten de juiste rollen zijn benoemd binnen een centraal orgaan, de beveiligingsfunctie. De functionarissen binnen deze functies hebben specifieke verantwoordelijkheden voor het realiseren van toegangsbeveiliging binnen de gehele organisatie, waaronder het toegangsbeveiligingssysteem.


Criterium

Een gespecialiseerde beveiligingsfunctie dient te zijn vastgesteld die de verantwoordelijk is voor het bevorderen van toegangsbeveiliging binnen de gehele organisatie.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat de toegangsbeveiliging effectief wordt ingericht.

Risico

Door het ontbreken van de beveiligingsfunctie is het mogelijk dat activiteiten over toegangsbeveiliging ongecoördineerd, onjuist of niet tijdig worden uitgevoerd of dat afwijkingen niet leiden tot corrigerende acties.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SoGP 2018 SM2.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_B.03.01 Beveiligingsfunctie

De rollen binnen de beveiligingsfunctie moeten zijn benoemd en de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, zoals: Human Resource Management (HRM), Proceseigenaar, Autorisatiebeheerder, Chief Information Security Officer (CISO) en Beveiligingsambtenaar (BVA) als het gaat om de Rijksoverheid.

TBV_B.03.02 Beveiligingsfunctie

De functionarissen binnen de beveiligingsfunctie moeten periodiek het toegangsbeveiligingssysteem (laten) evalueren inclusief de implicatie van business initiatieven voor het toegangsbeveiligingssysteem.