Quality assurance

Uit NORA Online
ISOR:Compliance management
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Het vakgebied dat zich bezig houdt met het beheersen en verbeteren van processen.

Objecttoelichting

Om zekerheid te geven dat de juiste producten worden ontwikkeld en opgeleverd, is het van belang dat deze producten worden onderworpen aan een kwaliteitscontrole (quality assurance). Quality assurance betreft ook alle activiteiten gericht op de ontwikkeling van software en richt zich onder andere op het toetsen van deelproducten en van de aanwezige risico’s voor het verwerken van de juiste business requirements en beveiligingseisen in de applicaties. Ook wordt nagegaan in hoeverre in de functionele en technische ontwerpen de beleidseisen en eisen uit wet- en regelgeving zijn meegenomen. Het is daarom van belang dat op bepaalde vastgestelde momenten quality assurance op de ontwikkelde software-producten wordt uitgevoerd.


Criterium

De projectorganisatie behoort een quality assurance-proces te hebben ingericht, waarmee zij de betrouwbare werking van het ontwikkel- en onderhoudsproces voor de applicatieontwikkeling kan vaststellen.

Doelstelling

Het kunnen vaststellen van de betrouwbare werking van het ontwikkel- en onderhoudsproces voor de applicatieontwikkeling.

Risico

Niet helder is of het ontwikkel- en onderhoudsproces voor de applicatieontwikkeling leiden tot de applicatie zoals deze is afgesproken (voldoet aan de eisen).

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_C.05.01 Quality assurance-proces

De projectorganisatie beschikt over een quality assurance-methodiek voor de ontwikkelde softwareproducten en ziet toe op de naleving van deze methodiek.

APO_C.05.02 Quality assurance-proces

Conform de quality assurance-methodiek is een quality assurance-proces ingericht voor het uitvoeren van quality assurance-activiteiten gedurende alle fasen van de ontwikkelcyclus en waarbij aandacht wordt besteed aan:

  • het evalueren van de requirementsanalyse, het ontwerp, de bouw, het testen en het opleveren van software;
  • het evalueren of de beveiligingscontrols (beleid, methoden en geprogrammeerde mechanismen voor de betrouwbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en controleerbaarheid) zoals overeengekomen tijdens het risico-assessment zijn ontwikkeld en adequaat functioneren;
  • het vaststellen of de ontwikkelmethodologie is opgevolgd.
APO_C.05.03 Quality assurance-proces

De resultaten uit de quality assurance-onderzoeken worden geapporteerd aan de verantwoordelijken die verbetermaatregelen initiëren.

APO_C.05.04 Quality assurance-proces

Toetsingsafspraken en -resultaten zijn beknopt en Specifiek, Meetbaar, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) vastgelegd.