Malwareprotectie clouddiensten

Uit NORA Online
ISOR:Malware-protectie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat het continu beschermen van Cloud Service Consumer (CSC)-data tegen schadelijke software.

Objecttoelichting

Data in de informatieketen van de CSC en de Cloud Service Provider (CSP) wordt continu beschermd tegen malware, zoals virussen. Bij uitbesteding zal de CSP bescherming tegen malware toepassen ook op de virtuele machines.


Criterium

Ter bescherming tegen malware behoren beheersmaatregelen te worden geïmplementeerd voor detectie, preventie en herstel in combinatie met een passend bewustzijn van de gebruikers.

Doelstelling

Het zorgen dat informatie in de keten van de CSC en CSP continue beschermd wordt tegen malware.

Risico

Malware wordt niet of te laat opgespoord en aangetroffen malware wordt niet of voldoende hersteld.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 12.2.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_U.09.01 Beheersmaatregelen

De Cloud Service Provider (CSP) specificeert, als onderdeel van de overeenkomst, welke maatregelen (voor onder andere malwareprotectie) op welke positie in de informatieketen van de Cloud Service Consumer (CSC) en CSP moeten worden genomen.

CLD_U.09.02 Beheersmaatregelen

De Cloud Service Provider (CSP) heeft de voor ontwikkeling en exploitatie van clouddiensten gebruikte IT-systemen en netwerkperimeters waarvoor zij verantwoordelijk is, uitgerust met tools ter bescherming en verwijdering van malware.

CLD_U.09.03 Detectie, preventie en herstel

De malwareprotectie wordt op verschillende omgevingen uitgevoerd, zoals op mailservers, (desktop)computers en bij de toegang tot het netwerk van de organisatie. De scan op malware omvat onder andere:

  • alle bestanden die via netwerken of via elke vorm van opslagmedium zijn ontvangen, nog voor het gebruik;
  • alle bijlagen en downloads nog voor het gebruik;
  • virtuele machines;
  • netwerkverkeer.