Malware-protectie

Uit NORA Online
ISOR:Malware-protectie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Data in de informatieketen van CSP en CSP wordt continu beschermd tegen malware, zoals virussen. Daar waar sprake is van uitbesteding zal de provider bescherming tegen malware toepassen ook op de virtual machines.


Criterium

Ter bescherming tegen malware behoren beheersmaatregelen te worden geïmplementeerd voor detectie, preventie en herstel in combinatie met een passend bewustzijn van de gebruikers.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27017 , NEN-ISO/IEC 27002 12.2.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Cloud_U.09.01 beheersmaatregelen

De CSP specificeert, als onderdeel van de overeenkomst, welke maatregelen (voor onder andere malware-protectie) op welke positie in de informatieketen van CSC en CSP moeten worden genomen.

Cloud_U.09.02 beheersmaatregelen

De CSP heeft de voor ontwikkeling en exploitatie van clouddiensten gebruikte IT-systemen en netwerkperimeters waarvoor zij verantwoordelijk is, uitgerust met tools ter bescherming en verwijdering van malware.

Cloud_U.09.03 detectie, preventie en herstel

De malware-bescherming wordt op verschillende omgevingen uitgevoerd, zoals op mailservers, (desktop)computers en bij de toegang tot het netwerk van de organisatie. De scan op malware omvat onder andere:

  1. alle bestanden die via netwerken of via elke vorm van opslagmedium zijn ontvangen, nog vóór het gebruik;
  2. alle bijlagen en downloads nog vóór het gebruik;
  3. virtual machines;
  4. netwerkverkeer.