Naleving richtlijnen netwerkbeheer en evaluaties

Uit NORA Online
ISOR:Naleving richtlijnen netwerkbeheer en evaluaties
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Gelet op risico’s van virussen en andere malware, maar ook van het weglekken van informatie, moeten - omdat organisaties steeds meer met andere organisaties en met thuiswerkende medewerkers elektronisch informatie uitwisselen - communicatievoorzieningen continu worden onderhouden, bewaakt en geëvalueerd; ook moet speciale aandacht worden besteed aan de uitgewisselde informatie.


Criterium

Richtlijnen voor de naleving van het netwerkbeveiligingsbeleid behoren periodiek getoetst en geëvalueerd te worden.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27033-1 (Network security - Overview and concepts)

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CommVZ_C.01.1 naleving

De naleving van netwerkbeveiligingsbeleid wordt periodiek getoetst en geëvalueerd op basis van een audit van tenminste de volgende elementen:

  • netwerk topologie / ontwerp, op basis van principes als “defence in depth”en “inbraak betekent geen doorbraak”;
  • identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. en authenticatie mechanismen;
  • autorisatiemechanismen en actuele administratie van uitgegeven rechten;
  • actuele beleidsregels voor netwerkbeveiliging;
  • aanwijzingen voor hardening van netwerkcomponenten;
  • verifieerbare auditlog oplossing.