Netwerkbeveiligingsarchitectuur

Uit NORA Online
ISOR:Netwerk beveiligingsarchitectuur
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 9 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Communicatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een modelmatige beschrijving van de samenhang van technische beveiligingsfuncties in een netwerk.

Objecttoelichting

Beveiligingsarchitectuur is niet expliciet genormeerd in de ISO 27002 2017. In de ISO 27033 deel 2 2012 wordt over netwerkbeveiligingsarchitectuur beschreven dat deze - gebaseerd is op het vigerende bedrijfsbeleid, leidende principes en geldende normen en standaarden - de samenhang van het netwerk beschrijft en structuur biedt voor de beveiligingsmaatregelen. Daarbij behoort het redundant uitvoeren van componenten of architecturen in overweging te worden genomen.


Criterium

De beveiligingsarchitectuur behoort de samenhang van het netwerk te beschrijven en structuur te bieden in de beveiligingsmaatregelen, gebaseerd op het vigerende bedrijfsbeleid, de leidende principes en de geldende normen en standaarden.

Doelstelling

Het bieden van een netwerkbeveiligingslandschap dat in samenhang is beveiligd en inzicht geeft in de inrichting daarvan.

Risico

Geen sturing hebben op de netwerkbeveiliging.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_U.17.01 Samenhang

De beveiligingsarchitectuur staat niet op zichzelf, maar is verweven met de architectuur van het te beveiligen systeem.

CVZ_U.17.02 Samenhang

De beveiligingsarchitectuur is gelaagd, zoals:

CVZ_U.17.03 Samenhang

De netwerktopologie is in kaart gebracht en wordt continu actueel gehouden.