Netwerk beveiligingsarchitectuur

Uit NORA Online
ISOR:Netwerk beveiligingsarchitectuur
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Beveiligingsarchitectuur is niet expliciet genormeerd in de ISO27002. In de ISO27033 deel 2 wordt over netwerk beveiligingsarchitectuur beschreven dat deze - gebaseerd op het vigerende bedrijfsbeleid, leidende principes en geldende normen en standaarden - de samenhang van het netwerk beschrijft en structuur biedt voor de beveiligingsmaatregelen. Daarbij moet het redundant uitvoeren van componenten of architecturen in overweging worden genomen.


Criterium

Beveiligingsarchitectuur behoort de samenhang van het netwerk te beschrijven en structuur te bieden in de beveiligingsmaatregelen, gebaseerd op het vigerende bedrijfsbeleid, leidende principes en de geldende normen en standaarden.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27033-2 (Network security - Guidelines for the design and implementation of network security)

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CommVZ_U.17.1 samenhang

De beveiligingsarchitectuur staat niet op zichzelf, maar is verweven met de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van het te beveiligen systeem.

CommVZ_U.17.2 samenhang

De beveiligingsarchitectuur is gelaagd, zoals:

  • NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beveiliging Metamodel;
  • SABSA®.
CommVZ_U.17.3 samenhang

De netwerk topologie is in kaart gebracht en wordt continu actueel gehouden.