Richtlijnen voor programmacode (best practices)

Uit NORA Online
ISOR:Richtlijnen voor programmacode (best practices)
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
 • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
 • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Applicatieontwikkeling
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Programmacode wordt ontwikkeld door bepaalde type ontwikkelaars Dit ontwikkelen is geen eenmalige activiteit en vindt plaats langs een cyclisch proces van ontwikkelen, testen en verbeteren. Ten behoeve van een effectieve inrichting van dit cyclische proces moeten door de ontwikkelaars regels in acht worden genomen, waarbij zij gebruik moeten maken van afgesproken best practices. Zonder deze regels en afspraken bestaat het risico dat het voortbrengingsproces van de software/applicatie verstoord wordt met als consequentie dat het product niet onderhoudbaar is en/of niet efficiënt tot stand komt.


Criterium

Voor het ontwikkelen van (programma)code behoren specifieke regels van toepassing te zijn en gebruik te worden gemaakt van specifieke best practices.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
AppO_U.03.01regelsDe programmacode voor functionele specificaties is reproduceerbaar, waarbij aandacht wordt besteed aan:
 • gebruikte tools;
 • gebruikte licenties;
 • versiebeheer;
 • documentatie van code ontwerp, omgeving, afhankelijkheden, dev/ops, gebruikte externe bronnen.
De programmacode voor functionele specificaties is reproduceerbaar
AppO_U.03.02regels(Programma)code wordt aantoonbaar veilig gecreëerd.programmacode wordt aantoonbaar veilig gecreëerd
AppO_U.03.03regels(Programma)code is effectief, veranderbaar en testbaar waarbij gedacht kan worden aan:
 • het juist registreren van code bugs;
 • het voorkomen van herintroductie van code bugs;
 • het binnen 72 uur corrigeren van beveiligingsfixes;
 • het vastleggen van afhankelijkheden van dev/ops van applicatie (relatie tussen softwareobjecten);
 • het adequaat documenteren van software-interface, koppelingen en API’s.
 • programmacode is effectief, veranderbaar en testbaar
  AppO_U.03.04best practicesOver het gebruik van vocabulaire, applicatieframework en toolkits zijn afspraken gemaakt.Over het gebruik van vocabulaire, applicatieframework en toolkits zijn afspraken gemaakt
  AppO_U.03.05best practicesVoor het ontwikkelen van programmacode wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vocabulaire zoals ISO25010.Voor het ontwikkelen van programmacode wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vocabulaire
  AppO_U.03.06best practicesOntwikkelaars hebben kennis van algemene beveiligingsfouten vastgelegd in een extern CVE (Common Vulnerability and Exposures) systeem.Ontwikkelaars hebben kennis van algemene en vastgelegde beveiligingsfouten
  AppO_U.03.07best practicesHet gebruik van programmacode uit externe programmabibliotheken mag slechts na getest te zijn, worden gebruikt.Gebruik van programmacode uit externe programmabibliotheken