Risicomanagement

Uit NORA Online
ISOR:Risicomanagement
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een besturingsproces voor een methodische aanpak van beveiligingsrisico’s.

Objecttoelichting

Clouddiensten zijn voortdurend onderhevig aan dreigingen, zwakheden en risico’s. Het is van belang om een risicomanagementproces in te richten en de verantwoordelijkheden hiervoor te benoemen, waarbij een risicomanagementaanpak(methode) en de te hanteren scope worden vastgesteld. Hierbij gaat het om het identificeren en kwantificeren van risico’s voor clouddiensten en het vaststellen van beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden de activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden en/of de gevolgen van een incident worden beperkt.


Het risicomanagementproces maakt onderdeel uit van een Information Security Management Systeem (ISMS), zoals beschreven is in de ISO 27001 Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen en is uitgewerkt in de ISO 27005 Information security risk management.


Criterium

De Cloud Service Provider (CSP) behoort de organisatie en verantwoordelijkheden voor het risicomanagementproces voor de beveiliging van clouddiensten te hebben opgezet en onderhouden.

Doelstelling

Om personen die verantwoordelijk zijn voor clouddiensten in staat te stellen effectief en tijdig belangrijke informatierisico's te identificeren, evalueren en de behandeling te bepalen nodig om deze risico's binnen aanvaardbare grenzen te houden.

Risico

De getroffen beveiligingsmaatregelen liggen buiten de aanvaardbare grenzen. De clouddiensten worden onder- of overbeveiligd.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27005:2018 (Information security risk management) 7.4

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_B.06.01 Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden van de Cloud Service Provider (CSP) zijn onder andere het:

  • ontwikkelen van het risicomanagementproces voor informatiebeveiliging dat toegespitst is op de omgeving van de CSP;
  • identificeren van analyses van de stakeholders;
  • definiëren van de rollen en verantwoordelijkheden van in- en externe partijen;
  • vaststellen van de vereiste relaties tussen de eigen organisatie en stakeholders en de relatie met de hoog niveau risicomanagementfunctie en met relevante projecten of activiteiten.
CLD_B.06.02 Verantwoordelijkheden

De organisatie van het risicomanagementproces is goedgekeurd door managers van de Cloud Service Provider (CSP).

CLD_B.06.03 Risicomanagementproces

Het risicomanagementproces is systematisch beschreven met aandacht voor beleid, procedures en richtlijnen voor activiteiten over communiceren, adviseren, vaststellen van de context van onderzoeken, behandelen, monitoren, reviewen, vastleggen en rapporteren van risico’s.