Service-orkestratie

Uit NORA Online
ISOR:Service-orkestratie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft het arrangeren, beoordelen en bijsturen door de Cloud Service Consumer (CSC) van de set van diensten die door een Cloud Service Provider (CSP) worden geleverd.

Objecttoelichting

De CSP orkestreert de clouddiensten. Dat wil zeggen, dat zij de clouddiensten arrangeert (beoordeelt en bijstuurt) en dat de informatie met standaard berichten uitgewisseld kan worden tussen de clouddiensten van de CSP en de CSC’s, zodat de kwaliteit van de te leveren clouddienst aan de CSC overeenkomt met de overeengekomen Quality of Service (QoS), informatieveiligheid en kosten.


Criterium

Service-orkestratie biedt coördinatie, aggregatie en samenstelling van de servicecomponenten van de cloud-service die aan de CSC wordt geleverd.

Doelstelling

De kwaliteit van de te leveren clouddienst aan de CSC komt overeen met de overeengekomen QoS, informatieveiligheid en kosten.

Risico

Niet of onvoldoende coördinatie, aggregatie en samenstelling van de servicecomponenten van de cloud-service.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 17789:2014 (Cloud computing - Reference architecture) 9.2.3.4

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_U.13.01 Coördinatie

Cloud-orkestratietechnologie functioneert met heterogene systemen en mogelijk wereldwijde cloud-implementatie (op verschillende geografische locaties en met verschillende Cloud Service Providers (CSP’s)).

CLD_U.13.02 Servicecomponenten

De functionele samenhang van de servicecomponenten is beschreven.

CLD_U.13.03 Servicecomponenten

Voor orkestratie van cloud-services is de volgende informatie benodigd:

  • de Cloud Service Consumer (CSC)-identiteit;
  • de bedrijfsrelatie van de CSC binnen het cloud-netwerk;
  • het IP-adres van de CSC.