Service-orkestratie

Uit NORA Online
ISOR:Service-orkestratie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

De CSP orkestreert de clouddiensten. Dat wil zeggen, dat zij de clouddiensten arrangeert (beoordeelt en bijstuurt) en dat de informatie op basis van standaardberichten uitgewisseld kan worden tussen de clouddiensten van de CSP en de CSC’s en zodat de kwaliteit van de te leveren clouddienst aan de CSC overeenkomt met de overeengekomen QoS, informatieveiligheid en kosten.


Criterium

Service-orkestratie biedt coördinatie, aggregatie en samenstelling van de service-componenten van de cloudservice die aan de CSC wordt geleverd.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 17789 9.2.3.4

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
Cloud_U.13.01coördinatieCloud-orkestratietechnologie functioneert met heterogene systemen en mogelijk wereldwijde cloud-implementatie (op verschillende geografische locaties en met verschillende CSP’s).Functioneren orkestratietechnologie met heterogene systemen en mogelijk wereldwijde cloud-implementatie
Cloud_U.13.02service-componentenDe functionele samenhang van de service-componenten zijn beschreven.Beschrijven functionele samenhang van service-componenten
Cloud_U.13.03service-componentenVoor orkestratie van cloudservices is de volgende informatie benodigd:
  • de CSC-identiteit;
  • de bedrijfsrelatie van de CSC binnen het cloudnetwerk;
  • het IP-adres van de CSC.
Zorgen voor benodigde informatie voor orkestratie van cloudservices