Technische beoordeling van informatiesystemen na wijziging besturingsplatform

Uit NORA Online
ISOR:Technische beoordeling van informatiesystemen na wijziging besturingsplatform
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Tijdens de ontwikkelfase tot kort na ingebruikname kunnen om bepaalde redenen veranderingen in het besturingssysteem plaatsvinden. In deze situaties dient de verantwoordelijke stakeholder de noodzakelijke tests uit te voeren om vast te stellen of de applicatie nog de beoogde functionaliteiten biedt en/of de beveiliging van deze applicatie aan de daaraan gestelde eisen voldoet.


Criterium

Bij veranderingen van/in besturingsplatforms behoren bedrijfskritische toepassingen te worden beoordeeld en getest om te waarborgen dat er geen nadelige impact ontstaan op de activiteiten of de beveiliging van de organisatie.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 14.2.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
AppO_C.07.01 verandering van besturingsplatforms

Bij veranderingen van besturingssystemen wordt onder andere het volgende getest:

  1. de toepassingscontrole procedures;
  2. het vaststellen of de veranderingen aan het besturingssysteem een permanente karakter hebben;
  3. het vaststellen of de veranderingen invloed hebben op de beschikbaarheid van de functionaliteiten van de applicatie en/of invloed hebben op de beveiliging van de applicatie;
  4. het vaststellen dat de juiste veranderingen plaatsvinden aan de bedrijfscontinuïteitsplannen.