Toegangsbeveiligingsarchitectuur

Uit NORA Online
ISOR:Toegangbeveiligingsarchitectuur
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

De raamwerken of blauwdrukken waarmee wordt aangegeven op welke wijze de toegangsvoorzieningen zijn ingericht, beveiligd en beheerst. Het geeft onder andere aan hoe gebruikers, vanuit welke locaties, toegang krijgen tot applicaties en technische componenten.

Toelichting

De toegangsbeveiligingsarchitectuur is een blauwdruk waarmee wordt aangegeven op welke wijze gebruikers toegang krijgen tot applicaties en overige ICT-componenten. Een datamodel op het entiteitenniveau maakt hier onderdeel van uit. Hierbij zijn de rollen van gebruikers en beheerders op basis van een bepaald structuur, zoals RBAC- of ABAC-modellen, beschreven. Met betrekking tot het ontwerp van de toegang tot applicaties wordt hieronder aandacht besteed aan een aantal onderwerpen waarmee bij het ontwerp van de toegangsbeveiligingsarchitectuur rekening moet worden gehouden, zoals:

  • ontwerp van identiteits- en toegangsbeheer;
  • inrichting toegangsbeheer;
  • eisen en behoeften over gebruikersidentificatie en -authenticatie;
  • gebruik van uniforme authenticatiemechanismen;
  • gebruik van platformaccounts met beperkte rechten;
  • audit van uitgedeelde autorisaties.


Criterium

De organisatie behoort op basis van de organisatorische eisen en wensen de technische inrichting beschreven te hebben en behoort in een toegangsbeveiligingsarchitectuur te zijn vastgelegd.

Doelstelling

Het verkrijgen van inzicht in de samenhang van en de relatie tussen de technische componenten die een rol spelen bij de inrichting en beheer van het toegangsvoorzieningsdomein.

Risico

Onvoldoende inzicht in de technische inrichting en de toegangsvoorzieningsarchitectuur leidt tot onvoldoende beheersing van het autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen ‘inrichtings- en beheer-’domein.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TVZ_B.06.01 Technische inrichting

De technische inrichting van de toegangsbeveiliging is op basis van de organisatorische eisen vormgegeven aangaande:

  • de uniformiteit en flexibiliteit van authenticatiemechanismen;
  • de rechten voor beheeraccounts;
  • de identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.- en authenticatiemechanismen om voldoende sterke wachtwoorden af te dwingen;
  • autorisatiemechanismen, waarbij gebruikers alleen toegang krijgen tot diensten (functies) waarvoor ze specifiek bevoegd zijn.
TVZ_B.06.02 Toegangsbeveiligingsarchitectuur

De inrichting van het identiteits- en toegangsbeheer is vastgelegd in een toegangbeveiligingsarchitectuur.