Toegangsbeveiligingsarchitectuur

Uit NORA Online
ISOR:Toegangbeveiligingsarchitectuur
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.1 van 29 oktober 2021 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.3 van 6 november 2023.
De wijzigingen betreffen met name aanpassingen naar aanleiding van publicatie van de [Handreiking BIO2.0-opmaat].
Versie 2.3 in PDF-formaat is op de website [CIP-overheid] gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Modelmatige beschrijving van de technische en organisatorische samenhang van de onderdelen voor toegangsbeveiliging.

Objecttoelichting

De toegangsbeveiligingsarchitectuur is een blauwdruk waarmee wordt aangegeven op welke wijze gebruikers toegang krijgen tot applicaties en overige ICT-componenten. Typen gebruikers, beheerders, rollen en hun onderlinge verbanden worden hierbij vastgelegd volgens modellen als RBAC en ABAC.

Voor de toegang tot applicaties zijn in de toegangsbeveiligingsarchitectuur de volgende onderwerpen van belang:

  • ontwerp van identiteits- en toegangsbeheer;
  • inrichting toegangsbeheer;
  • eisen en behoeften over gebruikersidentificatie en -authenticatie;
  • gebruik van uniforme authenticatiemechanismen;
  • gebruik van platformaccounts met beperkte rechten;
  • audit van uitgedeelde autorisaties.


Criterium

De organisatie behoort met organisatorische eisen en wensen de technische inrichting beschreven te hebben en behoort in een toegangsbeveiligingsarchitectuur te zijn vastgelegd.

Doelstelling

Het verkrijgen van inzicht in de samenhang van en de relatie tussen de technische componenten die een rol spelen bij de inrichting en beheer van het toegangsvoorzieningsdomein.

Risico

Er is onvoldoende beheersing in het autorisatie ‘inrichtings- en beheerdomein’.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_B.06.01 Technische inrichting

De technische inrichting van de toegangsbeveiliging is met organisatorische eisen vormgegeven aangaande:

  • de uniformiteit en flexibiliteit van authenticatiemechanismen;
  • de rechten voor beheeraccounts;
  • de identificatie- en authenticatiemechanismen om voldoende sterke wachtwoorden af te dwingen;
  • autorisatiemechanismen, waarbij gebruikers alleen toegang krijgen tot diensten (functies) waarvoor ze specifiek bevoegd zijn.
TBV_B.06.02 Toegangsbeveiligingsarchitectuur

De inrichting van het identiteits- en toegangsbeheer is vastgelegd in een toegangbeveiligingsarchitectuur.