Toegangsbeveiligingsarchitectuur

Uit NORA Online
ISOR:Toegangbeveiligingsarchitectuur
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 23 oktober 2020 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een modelmatige beschrijving van de technische en organisatorische samenhang van onderdelen voor toegangsbeveiliging.

Objecttoelichting

De toegangsbeveiligingsarchitectuur is een blauwdruk waarmee wordt aangegeven op welke wijze gebruikers toegang krijgen tot applicaties en overige ICT-componenten. Een datamodel op het entiteitenniveau maakt hier onderdeel van uit. Hierbij zijn de rollen van gebruikers en beheerders met een bepaald structuur, zoals Role Based Access Control (RBAC) of Attribute Based Access Control (ABAC) modellen, beschreven.


Voor de toegang tot applicaties wordt hieronder aandacht besteed aan een aantal onderwerpen waarmee bij het ontwerp van de toegangsbeveiligingsarchitectuur rekening moet worden gehouden, zoals:

  • ontwerp van identiteits- en toegangsbeheer;
  • inrichting toegangsbeheer;
  • eisen en behoeften over gebruikersidentificatie en -authenticatie;
  • gebruik van uniforme authenticatiemechanismen;
  • gebruik van platformaccounts met beperkte rechten;
  • audit van uitgedeelde autorisaties.


Criterium

De organisatie behoort met organisatorische eisen en wensen de technische inrichting beschreven te hebben en behoort in een toegangsbeveiligingsarchitectuur te zijn vastgelegd.

Doelstelling

Het verkrijgen van inzicht in de samenhang van en de relatie tussen de technische componenten die een rol spelen bij de inrichting en beheer van het toegangsvoorzieningsdomein.

Risico

Onvoldoende inzicht in de technische inrichting en de toegangsvoorzieningsarchitectuur leidt tot onvoldoende beheersing van het autorisatie ‘inrichtings- en beheer-’domein.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_B.06.01 Technische inrichting

De technische inrichting van de toegangsbeveiliging is met organisatorische eisen vormgegeven aangaande:

  • de uniformiteit en flexibiliteit van authenticatiemechanismen;
  • de rechten voor beheeraccounts;
  • de identificatie- en authenticatiemechanismen om voldoende sterke wachtwoorden af te dwingen;
  • autorisatiemechanismen, waarbij gebruikers alleen toegang krijgen tot diensten (functies) waarvoor ze specifiek bevoegd zijn.
TBV_B.06.02 Toegangsbeveiligingsarchitectuur

De inrichting van het identiteits- en toegangsbeheer is vastgelegd in een toegangbeveiligingsarchitectuur.