Wet- en regelgeving

Uit NORA Online
ISOR:Wet- en regelgeving
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Nationale en internationale wet- en regelgeving die van toepassing zijn op clouddiensten, zoals in het bijzonder de AVG, heeft betrekking op de te nemen organisatorische en technische maatregelen, zoals bewustwording, mensen en fysieke middelen. De CSP zal deze vertalen naar specifieke eisen ten aanzien van cloudcomponenten.


Criterium

Alle relevante wettelijke, statutaire, regelgevende eisen, contractuele eisen en de aanpak van de CSP om aan de eisen te voldoen, behoren voor elke clouddienst en voor de organisatie expliciet te worden vastgesteld, gedocumenteerd en actueel gehouden.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 18.1, BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 18.1.1, IT-Grundschutz (Basis für Informationssicherheit) C5

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_B.01.01 wettelijke, statutaire en regelgevende eisen

De CSP informeert de CSC welke wet- en regelgeving van toepassing is op de clouddiensten.

CLD_B.01.02 wettelijke, statutaire en regelgevende eisen

De CSP identificeert haar eigen relevante wettelijke eisen (zoals AVG-eisen en encryptie-toepassing) om persoonsgegevens te kunnen beschermen.

CLD_B.01.03 wettelijke, statutaire en regelgevende eisen

De voor CSC van toepassing zijnde vereisten die voortvloeien uit wet- en regelgeving zijn geïdentificeerd, vooral waar het gaat om geografische gedistribueerde verwerkingen, opslag en communicatie waarvoor verschillende wetgeving bestaat, zoals maatregelen die voortvloeien uit de AVG.

CLD_B.01.04 wettelijke, statutaire en regelgevende eisen

De CSP voorziet de CSC zekerheid (evidence based compliance rapportage) over (het voldoen aan) de van toepassing zijnde wettelijke eisen en contractuele vereisten.

CLD_B.01.05 contractuele eisen

Voor de clouddiensten zijn, om aan de wettelijke en contractuele eisen te kunnen voldoen, specifieke maatregelen getroffen en verantwoordelijkheden benoemd.

CLD_B.01.06 aanpak

De CSP heeft, om aan de eisen van de CSC te kunnen voldoen, alle wet- en regelgeving die op haar van toepassing is op de clouddienstverlening vastgesteld.