Cryptoservices

Uit NORA Online
ISOR:Crypto-services
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat technische functies voor het versleutelen en ontsleutelen van data, het maken van elektronische handtekeningen en het kunnen toepassen van versterkte authenticatie.

Objecttoelichting

De technische functies voor versleuteling en ontsleuteling van data, elektronische handtekening en versterkte authenticatie, al dan niet via Public-Key-Infrastructure (PKI)-technologie. Sleutelbeheer is een onderdeel van cryptoservices. Desgewenst kan de Cloud Service Consumer (CSC) in haar Programma van Eisen (PvE), de crypto-eisen van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV) specificeren.


NB: Er volgt een object ‘Cryptobeleid’ waarin beleidsmaatregelen over cryptoservices is opgenomen AP WTJV.


Criterium

Gevoelige data van de CSC behoort conform het overeengekomen beleid inzake cryptografische maatregelen tijdens transport via netwerken en bij opslag bij CSP te zijn versleuteld.

Doelstelling

Het beschermen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gevoelige data tijdens transport via netwerken en opslag.

Risico

Gegevens zijn tijdens transport via netwerken en opslag te benaderen voor onbevoegden.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_U.11.01 Beleid

In het cryptografiebeleid zijn minimaal de volgende onderwerpen uitgewerkt:

  • wanneer cryptografie ingezet wordt;
  • wie verantwoordelijk is voor de implementatie van cryptologie;
  • wie verantwoordelijk is voor het sleutelbeheer;
  • welke normen als basis dienen voor cryptografie en de wijze waarop de normen van het Forum Standaardisatie worden toegepast;
  • de wijze waarop het beschermingsniveau vastgesteld wordt;
  • bij communicatie tussen organisaties wordt het beleid onderling vastgesteld.
CLD_U.11.02 Cryptografische maatregelen

In geval van PKIoverheid-certificaten: hanteer de PKIoverheid-eisen ten aanzien van het sleutelbeheer. In overige situaties: hanteer de standaard ISO 11770 voor het beheer van cryptografische sleutels.

CLD_U.11.03 Versleuteld

Gevoelige data (op transport en in rust) is altijd versleuteld, waarbij private sleutels in beheer zijn bij de Cloud Service Consumer (CSC). Het gebruik van een private sleutel door de Cloud Service Provider (CSP) is gebaseerd op een gecontroleerde procedure en moet gezamenlijk worden overeengekomen met de CSC-organisatie.