Interoperabiliteit en portabiliteit

Uit NORA Online
ISOR:Interoperabiliteit en portabiliteit
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft het zonder bijzondere hulpmiddelen of aanpassingen met andere organisaties en systemen kunnen laten functioneren van diensten en uitwisselen van gegevens.

Objecttoelichting

Om het risico van vendor lock-in en afhankelijkheden van externe IT-voorzieningen te voorkomen, moet de Cloud Service Provider (CSP) in dialoog met de Cloud Service Consumer (CSC) erop toezien, dat clouddiensten zodanig zijn ingericht, dat deze interoperabel zijn en dat de dataset van de CSC overdraagbaar is, zonder dat daarvoor bijzonder kostbare of complexe hulpmiddelen of bewerkelijke aanpassingen per clouddienst nodig zijn.


Criterium

Cloud-services zijn bruikbaar (interoperabiliteit) op verschillende IT-platforms en kunnen met standaarden verschillende IT-platforms met elkaar verbinden en data overdragen (portabiliteit) naar andere CSP’s.

Doelstelling

Het zorgen dat cloud-services bruikbaar zijn op verschillende IT-platforms en data makkelijk kan worden doorgegeven aan een andere CSP zonder dat de integriteit en vertrouwelijkheid wordt aangetast.

Risico

Cloudservices zijn niet toe te passen op andere IT-platforms en data kan niet naar een andere CSP worden overgedragen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue - C5:2020 COS-02NEN-ISO/IEC 19941:2017 (Information technology - Cloud computing - Interoperability and portability) 7.1.7

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_U.14.01 Interoperabiliteit

Om de interoperabiliteit van cloud-services te garanderen, zijn gegevens beschikbaar conform erkende industrie-standaarden en gedocumenteerde invoer- en uitvoerinterfaces.

CLD_U.14.02 Portabiliteit

Om de portabiliteit van de data te garanderen, maakt de CSP gebruik van beveiligde netwerkprotocollen voor de import en export van data waarmee de integriteit en vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd.