Interoperabiliteit en portabiliteit

Uit NORA Online
ISOR:Interoperabiliteit en portabiliteit
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Om het risico van vendor lock-in en afhankelijkheden van externe IT-voorzieningen te voorkomen, moet de CSP in dialoog met de CSC erop toezien, dat clouddiensten zodanig zijn ingericht, dat deze interoperabel zijn en dat de dataset van de CSC overdraagbaar is, zonder dat daarvoor bijzonder kostbare- of complexe hulpmiddelen of bewerkelijke aanpassingen per clouddienst nodig zijn.


Criterium

Cloudservices zijn bruikbaar (interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving) op verschillende IT-platforms en kunnen op basis van standaarden verschillende IT-platforms met elkaar verbinden en data overdragen (portabiliteit) naar andere CSP’s.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Cloud Security Alliance (CSA) IPY, ISO 19941 , IT-Grundschutz (Basis für Informationssicherheit) C5 5.10, Critical Security Controls (CSC) IPY

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
Cloud_U.14.01interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgevingOm de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving van cloudservices te garanderen, zijn gegevens beschikbaar conform erkende industrie-standaarden en gedocumenteerde invoer- en uitvoerinterfaces.Hebben beschikbare gegevens om interoperabiliteit van cloudservices te garanderen
Cloud_U.14.02portabiliteitOm de portabiliteit van de data te garanderen, maakt de CSP gebruik van beveiligde netwerkprotocollen voor de import en export van data en waarmee de integriteit en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen wordt gegarandeerd.Gebruiken beveiligde netwerkprotocollen voor import en export van data