Berichtenbox voor bedrijven

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: Berichtenbox voor bedrijven
ID:
Type: Bouwsteen
Cluster: Contactfunctie

Beschrijving

De berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u, via Antwoord voor bedrijven, digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsinstanties (de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen). De berichtenbox is bedoeld voor ondernemers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) - dus ook in Nederland - en die hun diensten in Nederland willen aanbieden. De berichtenbox kan gebruikt worden voor procedures die onder de Dienstenwet vallen, en voor procedures waarbij de bevoegde instantie ervoor gekozen heeft deze (ook) via de berichtenbox te laten verlopen.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/dienstverlening/berichtenbox-voor-bedrijven/

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken
Toepassing standaarden

Er is geen informatie over toepassing van standaarden in deze bouwsteen opgenomen. Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen