Compliance-management

Uit NORA Online
ISOR:Quality assurance
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een besturingsproces voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, beleid overeenkomsten en andere verplichtingen in de organisatie voor softwareontwikkeling.

Objecttoelichting

Compliance-management richt zich op het naleven van de verplichtingen die voortkomen uit wet- en regelgeving en door de organisatie overeengekomen beleid, richtlijnen, standaarden en architectuur. Vanuit de optiek van de functionele en technische beveiligingseisen voor software is het van belang om met een compliance-managementproces vast te stellen in welke mate de gerealiseerde software voldoet aan de verplichtingen die voorvloeien uit wet- en regelgeving en uit vooraf overeengekomen beleid, architectuur, standaarden en contracten.


Criterium

De projectorganisatie behoort een compliance-managementproces ingericht te hebben, waarmee zij de implicaties uit wet- en regelgeving en verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomsten en beleid kan vaststellen.

Doelstelling

Het reduceren van risico’s en het vermijden van (im)materiële schade die kan voortvloeien uit het niet nakomen van wet- en regelgeving, overeenkomsten, beleid en andere verplichtingen.

Risico

Niet voldoen aan wet- en regelgeving e.d. die van invloed is op de informatiebeveiliging.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is The Standard of Good Practice for Information Security 2018 SI2.3.1 en SI2.3.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_C.06.01 Compliance-managementproces

Het compliance-managementproces, bestaande uit de sub-processen planning, evaluatie, rapportering en correctie/implementatie is gedocumenteerd en vastgesteld door het management.

APO_C.06.02 Compliance-managementproces

Voor het compliance-proces hebben de desbetreffende stakeholders de noodzakelijke eisen uit de verschillende bronnen samengevat en vastgelegd. Hierbij is aandacht geschonken aan:

  • wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wet Computercriminaliteit, Encryptie e.d.) die invloed hebben op het ontwikkelen van applicaties;
  • het vertalen van de wet- en regelgeving en het overeengekomen informatiebeveiligingsbeleid, de architectuur en de standaarden tot concrete maatregelen binnen het ontwikkelproces;
  • het rapporteren van de evaluatie van compliance-checks op wet- en regelgeving en overeengekomen beleid, architectuur en standaarden die beschikbaar zijn gesteld aan het management;
  • het vastleggen van de verplichtingen voor security-compliance in een autorisatiematrix.