Quality assurance

Uit NORA Online
ISOR:Quality assurance
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Om zekerheid te geven dat de juiste producten worden ontwikkeld en opgeleverd, is het van belang dat deze producten worden onderworpen aan een kwaliteitscontrole (Quality Assurance of QA). QA betreft ook alle activiteiten gericht op de ontwikkeling van software en richt zich onder andere op het toetsen van deelproducten en van de aanwezige risico’s m.b.t. het verwerken van de juiste business requirements en beveiligingseisen in de applicaties. Ook wordt nagegaan in hoeverre in de Functioneleontwerpen (FO’s) en Technische Ontwerpen (TO’s) de beleidseisen en eisen uit wet en regelgeving zijn meegenomen. Het is daarom van belang dat op bepaalde vastgestelde momenten QA op de ontwikkelde softwareproducten wordt uitgevoerd.


Criterium

De projectorganisatie behoort een Quality Assurance proces (QA) te hebben ingericht, op basis waarvan zij de betrouwbare werking van het ontwikkel en onderhoudproces voor de applicatieontwikkeling kan vaststellen.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) , SoGP (Standard of Good Practice)

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_C.06.01 quality assurance proces

De projectorganisatie beschikt over een QA methodiek voor de ontwikkelde softwareproducten en ziet toe op de naleving van deze QA methodiek.

APO_C.06.02 quality assurance proces

Conform de QA methodiek is een QA proces ingericht voor het uitvoeren van QA activiteiten gedurende alle fasen van de ontwikkel cyclus waarbij aandacht wordt besteed aan:

  • het evalueren van de requirement analyse, het ontwerp, de bouw, het testen en het opleveren van software;
  • het evalueren of de beveiligingcontrols (beleid, methoden, geprogrammeerde mechanismen t.b.v. BIVC) en zoals overeengekomen tijdens risico assessment zijn ontwikkeld, adequaat functioneren;
  • het vaststellen of de ontwikkelmethodologie is opgevolgd.
APO_C.06.03 quality assurance proces

De resultaten uit de QA-onderzoeken worden geapporteerd aan de verantwoordelijken die verbetermaatregelen initiëren.

APO_C.06.04 quality assurance proces

Afspraken en resultaten m.b.t. toetsing zijn beknopt en SMART vastgelegd.