Standaarden voor clouddiensten

Uit NORA Online
ISOR:Standaarden voor clouddiensten
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat een set aan documenten met erkende afspraken, specificaties of criteria die de conditionering, inrichting en beheersing van clouddiensten ondersteunen.

Objecttoelichting

Het toepassen van (open) industrie-standaarden door Cloud Service Providers (CSP’s), met name op het koppelvlak met de Cloud Service Consumer (CSC), maakt het mogelijk dat data en IT-functionaliteiten, geboden via clouddiensten eenvoudiger, betrouwbaarder en veiliger geleverd kunnen worden aan de CSC. Dankzij deze standaarden kunnen IT-functionaliteiten en data, na een overeengekomen beëindiging van het contract tussen de CSC en de CSP, eenvoudig(er) worden overgedragen aan een nieuwe CSP.


Criterium

De CSP past aantoonbaar relevante nationale standaarden en internationale standaarden toe voor de opzet en exploitatie van de diensten en de interactie met de CSC.

Doelstelling

Het bewerkstelligen van de benodigde coördinatie van activiteiten voor de inrichting, dienstverlening en beheersing van clouddiensten.

Risico

Generieke risico’s zijn niet of onvoldoende gemitigeerd.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_U.01.01 Nationale standaarden

De Cloud Service Provider (CSP) maakt haar dienstverlening transparant, zodat de Cloud Service Consumer (CSC) aantoonbaar aan de voor haar verplichte BIO en Pas-toe-of-leg-uit standaarden kan voldoen.

CLD_U.01.02 Internationale standaarden

De Cloud Service Provider (CSP) treft beveiligingsmaatregelen gebaseerd op internationale standaarden, zoals: