Gegevensleveringsovereenkomst

Uit NORA Online
Versie door Avwinkelhof (Overleg | bijdragen) op 26 mrt 2019 om 16:01 (link naar kwaliteit van gegevens toegevoegd)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo van het subthema gegevensmanagement,de tekst Gegevensmanagement met een serie nulletjes en eentjes die op verschillende manieren zijn gegroepeerd en gearceerd. Plus in de onderhoek het logo van Data op het web, een spinneweb met nulletjes en eentjes er in en de tekst Data op het web.

Onderdeel van Gegevensmanagement.

Status: 1.0 - eerste publieke versie
Auteurs: Arnoud Quanjer
Feedback pagina: Arnoud.Quanjer@vngrealisatie.nl

Om grip te houden op de gegevenshuishouding is het belangrijk om over levering en gebruik duidelijke afspraken te maken tussen (gegevens)leverancier en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.. De vastlegging van deze afspraken kan in de vorm van een Gegevens Levering Overeenkomst (GLO). De GLO is bedoeld voor reguliere leveringen, en niet voor eenmalige bevragingen of informatieaanvragen.

In de praktijk komt het erop neer dat voor leveringen een set algemeen geldende kaders van toepassing is; deze kunnen de vorm van Algemene Voorwaarden aannemen (bijvoorbeeld: nooit doorleveren zonder toestemming van leverancier). Specifieke afspraken worden dan apart vastgelegd in de gegevensleveringsovereenkomst (GLO), met de volgende onderdelen:

 • Te leveren gegevens (eventueel in een bijlage gespecificeerd naar velden bron);
 • Classificatie van de gegevens;
 • Beveiliging van de gegevens;
 • Gebruiksdoel van de levering (wettelijke grondslag);
 • Gebruik: wel/niet doorleveren toegestaan;
 • Kwaliteit van de gegevens;
 • Wijze van levering (eventueel technische specificaties);
 • Tijdstip(pen) van levering;
 • Eventueel: kosten;
 • Contactpersonen: bronhouder en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.;
 • Indien van toepassing: eigenaarschap van de koppelvlakken.

Het is van belang dat leverancier en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. van elkaar weten welke kwaliteit van gegevens geleverd kan worden. Voorbeelden van vragen die daarbij beantwoord horen te zijn: hoe actueel zijn de gegevens, wat is de vullingsgraad van het gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat en wat is afgesproken over geconstateerde afwijkingen (bijvoorbeeld terugmeldingsplicht)?