MIM toegepast op het Canoniek Datamodel van de Strafrechtsketen

Uit NORA Online
Versie door L.Siegerist (Overleg | bijdragen) op 27 dec 2018 om 12:54 (sjabloon toegevoegd)

Ga naar: navigatie, zoeken
Logo van het subthema gegevensmanagement,de tekst Gegevensmanagement met een serie nulletjes en eentjes die op verschillende manieren zijn gegroepeerd en gearceerd. Plus in de onderhoek het logo van Data op het web, een spinneweb met nulletjes en eentjes er in en de tekst Data op het web.

Onderdeel van Gegevensmanagement.
Status: 1.0 - eerste publieke versie
Auteurs: Marcia van Oploo, Martijn van Wisse, Jacob Molenaar
Feedback pagina: jacob@jacobmolenaar.nl

→ Naar leeswijzer


Het Canoniek Datamodel van de Strafrechtsketen

Het Canoniek Datamodel Strafrechtketen (CDM SRK, alleen toegankelijk voor gebruikers van Rijksweb) is een product van de Justitiële Informatiedienst en wordt gebruikt binnen de strafrechtsketen (Min. J&V, Raad van State, Raad voor de Rechtspraak), Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee, etc.). Het canoniek datamodel van de strafrechtketen is het standaard gehanteerde gegevensmodel voor de ketenpartners waarin definities en structuur voor de uitwisseling van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zijn vastgelegd. Het CDM SRK bestaat uit drie onderdelen:

  • Conceptueel model
Globale beschrijving en visualisering van concepten en processen in de strafrechtsketen bedoeld voor inhoudsspecialisten uit de keten
  • Logisch model
Formele beschrijving van entiteiten die worden gebruikt in informatie-uitwisseling binnen de strafrechtsketen en hun onderlinge relaties met behulp van de Uniform Modeling Language-standaard (UML). Het logisch model is een vertaling van het conceptueel model en is bedoeld voor informatiearchitecten
  • Gegevenswoordenboek Strafrechtketen
Vertaling van het logische model in een op berichtenverkeer gericht toepassingsmodel met behulp van de Core Component Technical Specification-standaard (CCTS). Dit logische model is bedoeld voor analisten die berichtenverkeer ontwerpen.

Wanneer we proberen de verschillende onderdelen van het CDM SRK te analyseren met behulp van het metamodel van het MIM, ontstaat het volgende beeld:

NADER AAN TE VULLEN!!

Het CDM SRK bestaat in MIM-termen uit een conceptueel informatiemodel, een logisch informatiemodel op basis van UML en een van dat logisch informatiemodel afgeleid tweede logisch informatiemodel op basis van CCTS voor het ontwikkelen van technische datamodellen t.b.v. berichtenverkeer tussen informatiesystemen van ketenpartners in de strafrechtsketen (berichtenboeken). Dat model, dat Justid het Gegevenswoordenboek Strafrechtketen noemt, heeft ook trekken van een begrippenmodel, omdat het de betekenissen van de verschillende entiteiten bevat. Als begrippenmodel is het Gegevenswoordenboek Strafrechtketen echter veel minder ontwikkeld, omdat het niet een op SKOS georiënteerde uitwerking van alle begrippen bevat (altlabels, definities, omschrijvingen, SKOS-relaties, etc.). Dat is ook het verschil met het Gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen, waarin dit semantische karakter juist dominant is.