Denken vanuit behoeften van burgers en bedrijven

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Een richtinggevende uitspraak over een generiek eigenschap die systemen moeten hebben - maar alleen van toepassing binnen een aspectgebied van informatievoorziening. Kan nevengeschikt of ondergeschikt zijn aan afgeleide principes. Kan uitgroeien tot een afgeleid principe, als het relevant geacht wordt voor de gehele doelgroep van NORA.

Eigenschappen

IDGA-BP-1
StellingWe nemen de NORA Architectuurprincipes over als vertaling van denken vanuit de behoeften van burgers en bedrijven bij het realiseren van diensten.
RationaleDe overheid wil, voor zover dit mogelijk is binnen haar beleidsuitvoeringstaken, aansluiten bij behoeftes van burgers en bedrijven.

De GDI gaat over de generieke infrastructuur die nodig is om de (digitale) overheid te faciliteren. Met de GDI los je geen maatschappelijk vraagstuk op. Dat is de taak van de betreffende uitvoeringsorganisatie of overheid en gebaseerd op de politieke keuzes die worden gemaakt. De GDI moet wel in staat zijn om hen daarbij te faciliteren. Daarbij blijft de behoefte van burgers en bedrijven centraal.
Bundeling van de NORA Architectuurprincipes vergemakkelijkt het gebruik binnen GA doordat hier integraal aan gerefereerd kan worden.

Zie ook Toelichting op de relatie tussen principes van de GDI-Architectuur en van de NORA

Een verdere rationale voor dit architectuurprincipe en de implicaties die hieruit voortkomen is te vinden in:

Implicaties
  1. Diensten worden ontwikkeld in samenwerking met burgers en bedrijven.
  2. Diensten voldoen aan geldende toegankelijkheidseisen van websites en mobiele applicaties van de overheid.
  3. Burgers en bedrijven kunnen voorkeuren kenbaar maken, waarmee rekening gehouden wordt bij dienstverlening.
  4. Zie de implicaties van ieder van de NORA Architectuurprincipes
Voorbeelden
  • Burgers en bedrijven kunnen digitale bereikbaarheidsgegevens opgeven waarna ze door alle dienstverleners worden gebruikt.
  • Diensten zijn bruikbaar via verschillende soorten apparaten.
  • Eenmalige authenticatie volstaat voor burgers en bedrijven om met gerelateerde diensten van verschillende dienstverleners te werken.
  • Huisstijlen zijn op elkaar afgestemd en helpen burgers en bedrijven om te weten met welke dienstverlener ze te maken hebben.
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Denken vanuit behoeften van burgers en bedrijvenHeeft bron
Denken vanuit behoeften van burgers en bedrijvenIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt