Gegevenswoordenboeken binnen gegevensmanagement: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(tekst overgezet naar expertgroep gegevensmanagement)
(conceptversie geschreven)
Regel 1: Regel 1:
 
<noinclude>{{Gegevensmanagement|auteurs=Henk Nijstad (Kennisnet), Robert van Wessel (ICTU)|status=eerste concept| feedback=H.Nijstad@kennisnet.nl}}</noinclude>{{Placeholder gegevensmanagement}}
 
<noinclude>{{Gegevensmanagement|auteurs=Henk Nijstad (Kennisnet), Robert van Wessel (ICTU)|status=eerste concept| feedback=H.Nijstad@kennisnet.nl}}</noinclude>{{Placeholder gegevensmanagement}}
 +
 +
==Hoe kunnen gegevenswoordenboeken betrouwbare en veilige gegevensmanagement ondersteunen?==
 +
Een gegevenswoordenboek maakt het mogelijk om gegevens eenduidig en gedetailleerd te beschrijven, waardoor begripsverwarring wordt voorkomen en waardoor de informatiearchitect of -analist het beste te werk kan gaan. Gegevenswoordenboeken spelen namelijk een belangrijke rol op het vlak van interoperabiliteit: de gestructureerde uitwisseling van informatie tussen informatiesystemen. Gedetailleerde en eenduidige beschrijvingen van gegevens zorgen dus voor een goede organisatie van gegevensuitwisseling, met als gevolg betrouwbare en veilige gegevensmanagement. Gegevenswoordenboeken zelf zijn echter niet zo eenvoudig te definiëren en te gebruiken. Uit navraag bij beheerders en experts van gegevenswoordenboeken blijkt namelijk dat, gezien de oorsprong vanuit de wet- en regelgeving, er grote verschillen bestaan in de aanpak van gegevenswoordenboeken. Er is ook sprake van grote verscheidenheid in terminologie. Het [[Vijflaagsmodel]] van de NORA en het [[MIM (Metamodel voor informatiemodellen)| Metamodel voor Informatiemodellen (MIM)]] van VNG Realisatie, het Kadaster en GeoNovum bieden ondersteuning om gegevenswoordenboeken beter te kunnen beschrijven en begrijpen. Lees hier meer over op de pagina [[Wat is een gegevenswoordenboek?]]
 +
 +
==De meerwaarde van gegevenswoordenboeken==
 +
Het gebruik van gegevenswoordenboeken bevordert de samenwerking in ketens of domeinen, voorkomt dat je langs elkaar heen praat en kan je bovendien een hoop dubbel werk en kosten besparen. Binnen de [[Expertgroep Gegevensmanagement]] is er een werkgroep Gegevenswoordenboeken bezig geweest met het vergaren van kennis rond gegevenswoordenboeken. In het verslag van de [[Themasessie Het ABC voor Gegevenswoordenboeken]] staan vragen geformuleerd die de groep van belang vindt om antwoord op te kunnen geven. Op basis van die vragen heeft de Expertgroep de volgende onderwerpen binnen het thema Gegevenswoordenboeken onderscheiden, die hier in de NORA te vinden zijn:
 +
 +
* [[Het belang van goed ingerichte gegevenswoordenboeken]]
 +
* [[Governance van gegevenswoordenboeken]]
 +
* [[Beheer van gegevenswoordenboeken]]
 +
* [[Publicatie gegevenswoordenboeken]]
 +
 +
De NORA biedt ook [[Gegevenswoordenboeken|een overzicht van reeds bekende gegevenswoordenboeken]].

Versie van 27 mrt 2019 om 09:55

Logo van het subthema gegevensmanagement,de tekst Gegevensmanagement met een serie nulletjes en eentjes die op verschillende manieren zijn gegroepeerd en gearceerd. Plus in de onderhoek het logo van Data op het web, een spinneweb met nulletjes en eentjes er in en de tekst Data op het web.

Onderdeel van Gegevensmanagement.
Status: 1.0 - eerste publieke versie
Auteurs: Henk Nijstad (Kennisnet), Robert van Wessel (ICTU)
Feedback pagina: H.Nijstad@kennisnet.nl

→ Naar leeswijzer

Grondslagen en begrippen:

Het doel van gegevensmanagement
Begrippenkader gegevensmanagement
Principes van gegevensmanagement
Wettelijke kaders en regelgeving gegevensmanagement

GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. organiseren binnen organisatie/keten:

Besturing en governance gegevensmanagement
Hoe stel ik een visie voor gegevensmanagement op in mijn organisatie?
Gegevensleveringsovereenkomst
Rollen binnen gegevensmanagement

Over gegevenswoordenboeken:

Gegevenswoordenboeken binnen het thema gegevensmanagement
Wat is een gegevenswoordenboek?
Het belang van goed ingerichte gegevenswoordenboeken
Governance van gegevenswoordenboeken
Beheer van gegevenswoordenboeken
Alle gegevenswoordenboeken binnen NORA

Gegevensmodellering:

Modellering van gegevens
MIM (Metamodel voor informatiemodellen)
MIM conceptueel framework

Applicatielaag: Technische keuzes

Publicatie gegevenswoordenboeken

Colofon:

Expertgroep Gegevensmanagement
Status Thema Gegevensmanagement


De Expertgroep Gegevensmanagement heeft het onderwerp van deze pagina genoemd als onderdeel van het thema GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.. De pagina heeft echter op het moment nog geen vulling. Keer op een later moment terug om het resultaat te zien, of neem contact op met de trekker van dit onderdeel door in het kader rechts op het mailadres achter Feedback: te klikken.

Hoe kunnen gegevenswoordenboeken betrouwbare en veilige gegevensmanagement ondersteunen?

Een gegevenswoordenboek maakt het mogelijk om gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd eenduidig en gedetailleerd te beschrijven, waardoor begripsverwarring wordt voorkomen en waardoor de informatiearchitect of -analist het beste te werk kan gaan. Gegevenswoordenboeken spelen namelijk een belangrijke rol op het vlak van interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving: de gestructureerde uitwisseling van informatie tussen informatiesystemen. Gedetailleerde en eenduidige beschrijvingen van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zorgen dus voor een goede organisatie van gegevensuitwisseling, met als gevolg betrouwbare en veilige gegevensmanagement. Gegevenswoordenboeken zelf zijn echter niet zo eenvoudig te definiëren en te gebruiken. Uit navraag bij beheerders en experts van gegevenswoordenboeken blijkt namelijk dat, gezien de oorsprong vanuit de wet- en regelgeving, er grote verschillen bestaan in de aanpak van gegevenswoordenboeken. Er is ook sprake van grote verscheidenheid in terminologie. Het Vijflaagsmodel van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en het Metamodel voor Informatiemodellen (MIM) van VNG Realisatie, het Kadaster en GeoNovum bieden ondersteuning om gegevenswoordenboeken beter te kunnen beschrijven en begrijpen. Lees hier meer over op de pagina Wat is een gegevenswoordenboek?

De meerwaarde van gegevenswoordenboeken

Het gebruik van gegevenswoordenboeken bevordert de samenwerking in ketens of domeinen, voorkomt dat je langs elkaar heen praat en kan je bovendien een hoop dubbel werk en kosten besparen. Binnen de Expertgroep Gegevensmanagement is er een werkgroep Gegevenswoordenboeken bezig geweest met het vergaren van kennis rond gegevenswoordenboeken. In het verslag van de Themasessie Het ABC voor Gegevenswoordenboeken staan vragen geformuleerd die de groep van belang vindt om antwoord op te kunnen geven. Op basis van die vragen heeft de Expertgroep de volgende onderwerpen binnen het thema Gegevenswoordenboeken onderscheiden, die hier in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur te vinden zijn:

De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur biedt ook een overzicht van reeds bekende gegevenswoordenboeken.