Eigenschap:Wettelijke grondslag

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
a
* Wet milieubeheer * Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen   +
Monumentenwet  +
Wet op de architectentitel  +
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  +
b
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)  +
[http://wetten.overheid.nl/BWBR0013800 Wet op het onderwijstoezicht; artikel 24b]  +
* Telecommunicatiewet * Besluit bel-me-niet-register   +
[http://wetten.overheid.nl/BWBR0032944 Aanwijzing verkeersongevallen; 3.3. Criteria en eisen proces-verbaal]  +
* Gewasbeschermingsverordening * Biociden Verordening   +
[http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/ Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg]  +
Besluit boedelregister  +
Instellingsbesluit Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding  +
Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC  +
c
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (artikel 2)  +
Wet curatele, beschermingsbewind en mentorschap  +
Besluit Gezagsregister  +
[http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860 Faillissementswet]  +
Wet op het financieel stelsel, artikel 4:32 (stelsel van kredietregistratie)   +
[http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/ Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)]  +
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)  +