145
U

Eigenschap:Wettelijke grondslag

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelGegevenslandschap van de overheid
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Wettelijke grondslag" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

a
AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch) + * Wet milieubeheer * Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen   +
Archis +Monumentenwet  +
Architectenregister +Wet op de architectentitel  +
AWBZ-brede Zorg Registratie +Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  +
b
Basis Register Onderwijs HO (Bron HO) +Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)  +
Basisregister Onderwijs (BRON) +[http://wetten.overheid.nl/BWBR0013800 Wet op het onderwijstoezicht; artikel 24b]  +
Bel-me-niet register + * Telecommunicatiewet * Besluit bel-me-niet-register   +
Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) +[http://wetten.overheid.nl/BWBR0032944 Aanwijzing verkeersongevallen; 3.3. Criteria en eisen proces-verbaal]  +
Bestrijdingsmiddelenatlas + * Gewasbeschermingsverordening * Biociden Verordening   +
Big register +[http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/ Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg]  +
Boedelregister +Besluit boedelregister  +
Bomdatasysteem (BDS) +Instellingsbesluit Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding  +
BRIN (Basisregister Instellingen) +Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC  +
c
CCMO-register +Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (artikel 2)  +
Centraal Curatele- en bewindregister +Wet curatele, beschermingsbewind en mentorschap  +
Centraal Gezagsregister +Besluit Gezagsregister  +
Centraal Insolventieregister (CIR) +[http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860 Faillissementswet]  +
Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) +Wet op het financieel stelsel, artikel 4:32 (stelsel van kredietregistratie)   +
Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) +[http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/ Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)]  +
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) +Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)  +
Centraal Testamentenregister (CTR) +Wet op het centraal testamentenregister  +
CIZ-database +Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  +
d
Database met tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg) +Wegenverkeerswet 1994   +
Depositogarantiestelsel +Wet op het financieel toezicht (Wft)  +
Diergeneeskunderegister + * Wet Uitoefening Diergeneeskunde 1990 (artikel 10) * Besluit paraveterinairen   +