Ontstaansgeschiedenis Kernwaarden van Dienstverlening (inclusief Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Afbeelding Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Feedback
De review is op 1 februari 2022 gesloten, de Werkgroep analyseert de reacties en komt z.s.m. met een plan van aanpak voor verwerking.
Was onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Toelichtingen
Meer Toelichtingen bekijken:
Alle Toelichtingen in review

2018-2019: Onderzoek naar de toepassing van NORA principes in de praktijk als basis doorontwikkeling[bewerken]

Architecten uit allerlei overheidssectoren geven aan dat de logica en structuur van de bestaande afspraken beter kan: een structuurverandering die ook ruimte biedt om de toepasbaarheid van de principes in de praktijk te vergroten. Dit bleek o.a. uit onderzoek naar de toepassing van de NORA Principes in de praktijk. De NORA Gebruikersraad heeft besloten die behoefte op te pakken, op basis van een beslisnotitie.

2019: Link tussen beleid & architectuurafspraken duidelijker in beeld brengen[bewerken]

Beleidsmakers en architecten willen de link tussen beleid en architectuurafspraken duidelijker in beeld brengen. Zo krijgt architectuur meer autoriteit en is het voor beleidsmakers vanzelfsprekender om het gesprek met architecten aan te gaan over de impact van nieuw beleid. De NORA Gebruikersraad constateerde deze behoefte in 2019, mede op basis van gesprekken met beleidsambtenaren en medewerkers van CIO Offices.

In eerste instantie is in een Pilot Beleidskaders gekeken hoe die link verbeterd kon worden:

Op basis van de Pilot is besloten deze behoeften mee te nemen in de bredere doorontwikkeling van de NORA architectuurafspraken.

2019: Afspraken actualiseren en aanvullen op basis van thema's[bewerken]

Architecten en experts die zich bij NORA met actuele thema's bezig houden willen een actualisering en aanvulling van de bestaande principes. De NORA thema's zijn de meest dynamische onderdelen van de NORA, waar expertise en vraag rond een specifiek onderwerp bij elkaar komt. De daar opgebouwde kennis moet weer landen in de generieke set van architectuurafspraken, zodat iedereen daar baat bij heeft. Tegelijk is voor het formuleren van principes die generiek toepasbaar zijn bredere kennis nodig dan een enkel thema: je wilt voorkomen dat een aanbeveling van het ene thema de situatie vanuit een ander thema bekeken verslechtert. Sinds 2019 is daarom een traject gestart om de contactpersonen van de diverse thema's vaker met elkaar en de opstellers van generieke principes mee te laten denken.

2020: Uitwerking & vaststellen Kernwaarden van Dienstverlening[bewerken]

Een werkgroep architecten gaan aan de slag om een stevige nieuwe basis van architectuurafspraken te leggen: de Kernwaarden van Dienstverlening.

2021: Werkgroep om Kwaliteitsdoelen & Architectuurprincipes uit te werken[bewerken]

De Werkgroep NORA Architectuur Principes geeft vervolg aan de opdracht van de NORA Gebruikersraad om de Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes die voort zouden moeten komen uit de Kernwaarden verder uit te werken. Ze koppelen dit regelmatig terug naar de Gebruikersraad en die geeft in september 2021 toestemming om hun uitwerking voor te leggen in een publieke review.