Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes)
Ga naar: navigatie, zoeken


Afbeelding Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Feedback
GEEF FEEDBACK
Onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Toelichtingen
Meer Toelichtingen bekijken:
Alle Toelichtingen in review

De kern van de NORA Architectuurafspraken gaat flink veranderen. We vragen iedereen, dus ook niet-architecten, om op deze plannen te reageren in een publieke review.

Waarom zijn veranderingen noodzakelijk?[bewerken]

De afgelopen jaren kwamen er drie behoeften naar voren:

 • Beleidsmakers en architecten wilden de link tussen beleid en architectuurafspraken duidelijker in beeld brengen. Zo krijgt architectuur meer autoriteit en is het voor beleidsmakers vanzelfsprekender om het gesprek met architecten aan te gaan over de impact van nieuw beleid.
 • Architecten en experts die zich bij NORA met actuele thema's bezig houden wilden een actualisering en aanvulling van de bestaande principes.
 • Architecten uit allerlei overheidssectoren gaven aan dat de logica en structuur van de bestaande afspraken beter kon: een structuurverandering die ook ruimte biedt om de toepasbaarheid van de principes in de praktijk te vergroten.

Deze behoeften kwamen uiteindelijk bij elkaar in de Werkgroep NORA Architectuur Principes, die het voorstel dat nu ter review voorligt uitwerkte. De review geeft de Werkgroep input om het komende jaar een set van concrete implicaties en voorbeelden toe te voegen, die de toepasbaarheid van de Architectuurprincipes in de praktijk zal vergroten.

Wat is het plan?[bewerken]

De basis voor alle overheidsbrede architectuurafspraken worden de vijf Kernwaarden van Dienstverlening. 21 Kwaliteitsdoelen geven vorm aan de Kernwaarden en zijn gestoeld in wetten en beleid.

De kernwaarden en kwaliteitsdoelen helpen om het broodnodige gesprek aan te gaan tussen opdrachtgevers en uitvoerders van diensten, ontwikkelaars en gebruikers, architecten en niet-architecten. Zodat je het niet hebt over technische mogelijkheden of bestaande processen, maar over de meerwaarde die een dienst moet brengen aan burgers en bedrijven en hoe je die realiseert.

Bij die realisatie geven de 17 Architectuurprincipes vervolgens de richting aan, zodat je bij ontwerpkeuzes richting de doelen werkt en geen doodlopende weg inslaat. Implicaties van Architectuurprincipes geven de impact van die gekozen richting aan in jouw praktijk en context. Overigens is de uitwerking van implicaties nog volop bezig en zijn alleen twee voorbeeldimplicaties onderdeel van deze review.

Wat verdwijnt er als dit door gaat?[bewerken]

De bestaande kern van de NORA architectuurafspraken zijn de Basisprincipes. Die principes verdwijnen in deze vorm, maar zijn wel terug te herkennen in de Kwaliteitsdoelen. Ook de onderliggende Afgeleide principes vervallen in het plan en komen grotendeels terug in de nieuwe Architectuurprincipes of implicaties daar van.

Wat blijft er hetzelfde?[bewerken]

De NORA is en blijft bindend voorgeschreven bij het (her-)ontwerp van digitale diensten, voor alle overheidslagen en in alle sectoren van de publieke sector. Dat betekent dat je elk van de bindende afspraken van NORA ofwel toepast, ofwel uitlegt waarom je dat niet doet. Dat blijft ook na de wijziging het geval.

De huidige NORA is meer dan alleen bindende architectuurafspraken en ook dat verandert niet: Op noraonline.nl vind je kennis rond thema's en verwijzingen naar nuttige resources en met regelmaat zijn er activiteiten om de brede kennis-community van overheidsarchitecten te versterken.

Opzet van de review[bewerken]

Doelen review[bewerken]

We vragen jullie mee te denken om twee redenen:

 1. We hebben feedback en input uit de praktijk nodig om de kwaliteit van de voorstellen te toetsen en te verbeteren
 2. Een ingrijpende wijziging als deze willen we alleen indienen en doorvoeren als er voldoende draagvlak is bij alle overheidslagen en sectoren

Reviewvragen[bewerken]

Kwaliteitsdoelen:

 1. Is de beschrijving helder?
 2. Zijn alle relevante onderdelen van dit kwaliteitsdoel omschreven?
 3. Missen jullie nog een kwaliteitsdoel?

Architectuurprincipes:

 1. Zijn deze relevant voor jullie praktijk?
 2. Zijn de stelling en rationale helder?
 3. Missen jullie nog een architectuurprincipe?

Implicaties:

 1. Welke generieke implicaties stellen jullie voor per architectuurlaag?

Algemeen:

 1. Zien jullie de meerwaarde van de ingeslagen richting? Waarom wel / niet?
 2. Zijn er zaken die duidelijker kunnen / moeten?

Reactietermijn[bewerken]

De publieke review staat open tot en met uiterlijk maandag 31 januari 2022.

Hoe kan ik reageren?[bewerken]

We staan open voor feedback via verschillende routes, zodat je de manier kunt kiezen die bij je past. Tegelijk willen we de feedback goed ontvangen en op een efficiënte manier kunnen verwerken. We vragen dan ook om even in het overzicht hieronder te kijken welk kanaal het beste past bij het aantal en type reacties dat je wilt geven.

Type reactie Voorkeurskanaal Link of uitleg
Beantwoorden reviewvragen / algemene opmerkingen over het hele pakket Mail, evt. met bijlage nora@ictu.nl of Feedbackknop.
Opmerkingen over specifieke pagina ('s) Losse mails per pagina Feedbackknop op de pagina in kwestie
Opmerkingen over een flink aantal pagina's Mail met bijlage Download een .csv-file met paginatitels voor een spreadsheet, hang die aan mailtje via nora@ictu.nl of Feedbackknop.

Wat gebeurt er na de review?[bewerken]

In februari 2022 zal de Werkgroep NORA Architectuur Principes de reacties bekijken en waar nodig verwerken tot nieuwe versies. Tegelijk wordt doorgewerkt aan het toevoegen van Implicaties en Voorbeelden.

De Werkgroep, die open staat voor nieuwe leden, blijft in ieder geval actief totdat ze een formeel wijzigingsverzoek heeft ingediend bij de NORA Gebruikersraad en dit wijzigingsvoorstel ook daadwerkelijk is goedgekeurd.

Hierna kunnen wensen voor doorontwikkeling of wijziging rechtstreeks worden ingebracht in de NORA Gebruikersraad.